Världen har kommit rusande till oss…

Nöjd och på väg hem från Stockholm och vår konferens Vem f-n tar ansvar.

Dagen inleddes av Hans Abrahamsson, freds och utvecklingsforskare där han reflekterade över social hållbarhet, globalisering, hållbar utveckling och samhällsbyggande.

Världen har kommit rusande till oss och det har vi att möta är hans inledande ord och visst är det så. Samtidigt förtydligar han att vi behöver bli fler invånare i Sverige för att kunna vara en nod i den globaliserade världen genom att vi får kunskap från olika håll.

God hälsa är inte hur mycket jag kutar runt i skogen eller vilket smör jag använder, det är större än så. Det handlar om de sociala förhållandena, utbildning, möjlighet till umgänge, mötesplatser och mycket annat, säger Hans.

När vi pratar om hållbar utveckling pratar vi om tre dimensioner, ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet men Hans la in en dimension till och det var kulturell hållbarhet.

Han ser också en oro framöver, om kommunerna får minskade resurser är det lätt att dra ner på icke lagstadgade verksamheter så som kultur och fritid, föreningsbidrag och fritidsgårdar. Men dessa områden är oerhört viktiga att ha kvar för att kunna skapa ett socialt inkluderande samhälle.

Han avslutar med att säga att vi inte kan bygga ett samhälle FÖR människor, vi måste bygga ett samhälle TILLSAMMANS med människor. Som alltid klok!

Lena Micko, ordförande Sveriges kommuner och landsting pratade om
65-punktsprogrammet för integration och mottagningsutredningen som snart är klar.

Hon påtalar vikten av att kommuner måste ges rätt förutsättningar för att över tid kunna göra ett gott arbete. Det statliga stödet kan inte vara beroende på om det för året är stor eller liten inflyttning utan ett mer hållbart stöd behöver finnas.

Det behövs ett än närmare samarbete mellan kommuner, Arbetsförmedlingen och näringslivet för att skapa bäst förutsättningar för att få fler i arbete. Men hon säger också att de arbetspolitiska medlen skulle behöva användas mer flexibelt.

 

Günther Mårder, Vd för Företagarna började sitt föredrag med -USA ska vara oerhört lyckliga att Europa var så dålig på att attrahera människor i slutet av 1800-talet då många svenskar utvandrade till USA. Det var många företagsamma människor som lämnade Sverige för att skapa sig ett bättre liv i landet ”over there”.

Det är just dessa företagsamma människor som nu kommer till Sverige och vi måste bli bättre på att ta vara på den kompetens som de har.

Vi har en arbetslöshet på 4 % bland inrikesfödda och 20 % av de utomlandsfödda och vi måste förändra detta. Det vanligaste ordet som nyanlända möts av är ”vänta”…I värsta fall väntar de i flera år. Det här är inte okej, tänk på hur mycket ”tappade sugar” det finns efter flera års väntan på att få komma in i samhället, i ett sammanhang och få möjlighet att bidra till samhällsuppbyggandet.

Vi har ungefär 70 000 företagare med färre än femtio anställda, vi ser att fyra av fem jobb skapas av småföretagarna men vi behöver skapa förutsättningar för småföretagarna att anställa lättare.

Mats Persson, Liberalerna, tar upp frågan om vikten av utbildning och att det behövs ett särskilt fokus på lågutbildade kvinnor som han ser har stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.

Det behöver även finnas en större flexibilitet i skolan. Det är inte schysst mot de ungdomar som kommer i 12-13 årsåldern att vi ställer samma krav för att komma in på ett nationellt program på gymnasiet som vi gör på de ungdomar som gått i svensk skola från förskoleklass och uppåt.

Vi måste även se över våra system, det kan aldrig vara okej att vi utvisar människor som jobbar och har en egen försörjning bara för att de inte fyllt i en blankett rätt eller att de av olika skäl betalat in några hundralappar för lite för att få stanna.

Men vi behöver också skapa fler arbete som inte kräver högutbildad personal avslutar Mats.

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister håller med Günther Mårder om att näringslivet är en viktig aktör för att fler människor ska få jobb.

Något som var nytt för mig var att regeringen infört studiestartstöd som medför att staten tar kostnaden under ett år för de personer som utbildar sig och annars riskerar att få försörjningsstöd. Men hon ifrågasätter också om det är rimligt att kräva svenska D som lägsta nivå innan man kommer ut i praktik. Det kanske är så att vi mer behöver jobba mer med att lära sig språket under tiden man jobbar.

Sedan ett år tillbaka har regeringen infört ”extratjänster” där kommuner kan anställa människor som har försörjningsstöd och att staten står för lönekostnader. Nu tittar man på tillsammans med näringslivet att utveckla detta även för den privata sektorn. Då kommer det heta ”etableringsjobb” och kommer innebära att staten går in med ca 50 % av lönekostnaderna.

Ylva uppmanar oss alla att vi inte låter etnicitet göra att vi inte ser vilken utbildning och kapacitet människor har. Klokt och viktigt!

Under lunchen hade vi ”runda bordssamtal” och jag satt intill Erik Nilsson, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström. Vi pratade om ungdomars möjlighet att nå målen i skolan, ett flexibelt skolsystem som ändå säkerställer en hög kunskapsnivå. Jag ställde frågan om man tittar på möjligheten att införa fjärrundervisning i skolan. Man tittar på det och det kommer nog komma ett förslag där man möjliggör detta, i vilket fall inom vissa ämnen, svarade Erik. Bra tycker jag!

Efter lunchen var det seminarium och jag var med på det som handlade om arbetsmarknadsfrågor. Anders Kessling, stadssekreterare hos Ylva Johansson var med på seminariet. Han pratade också om att vi behöver hitta alternativ för de ungdomar som inte kommer in på gymnasiet och han pratade om 55 olika yrkespaket.

Han berättar även om de olika möjligheter som finns för att komma in på arbetsmarknaden. Det är bland annat etableringsjobb, extratjänster och nystartsjobb. Vi kan också se att människor fortare får jobb idag och det är bra, men vi behöver fortfarande jobba med att förkorta den tiden, säger Anders.

Avslutningsvis fick vi arrangörer sammanfatta dagen och det jag tar med mig är att jag upplever att det finns en större samsyn på att vi behöver samverka, näringsliv, kommun, stat och arbetsförmedling.

Vi behöver skapa fler jobb som har olika kompetenskrav och att vi behöver ha ett flexibelt utbildningssystem för de som kommer sent till Sverige.

Det har varit en riktigt bra dag, jag känner att de frågorna som vi har pratat om i flera år, utbildning, arbetsmarknad och boende verkligen är på agendan!

Några avslutande citat –

  • Det är småföretagarna som är bäst på att ta emot dessa nyanlända – Ylva johansson
  • Jag tror att vi allt för ofta fokuserar på oförmågor istället för att se förmågor av olika slag – Lena Micko
  • Vi kan inte bygga ett samhälle FÖR människor, utan det är TILLSAMMANS vi bygger samhället – Hans Abrahamsson
Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *