Falköping bättre och bättre!

Svenskt näringsliv gör varje år en undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den riktar sig främst till företag med minst en anställd, vilket innebär 942 företag i Falköpings kommun.

I början av veckan fick vi ta del av årets mätning och vi förbättrar oss även i år. 18 olika parametrar mäts och vi förbättrar oss på 14 olika områden. I den sammanfattande bedömningen landar vi på 3.63 av 6. Det är all time high!

Vi ökar som sagt i 14 av 18 parametrar och bland de som ökar mest är bland annat ”tjänstemännens attityder”. Vi har under några år arbetat medvetet med bemötande, bra service inom våra verksamheter och så vidare. Kul att det ger effekt och en eloge till kommunens tjänstepersoner.

Vi jobbar även målmedvetet med näringslivsträffar, mötesplatser, tydlighet och utveckling och det bidrar också till resultatet.

Till hösten kommer rankingen och efter den här mätningen kommer vi garanterat förbättra vår placering bland Sveriges kommuner.
Hösten 2016 landade vi på plats 125, kommer vi bland de 100 bästa den här gången tro…Hoppas!

Läs rapporten här

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Internationellt nätverk

Falköpings kommun är med i ett nätverk som heter SERN, Sweden Emilia-Romagna Network. Nätverket bildades för tolv år sedan och det är 57 kommuner från Sverige och Italien som är medlemmar. Skövde, Vänersborg och Trollhättan är våra närmaste kommuner men även kommuner från Norrbotten är med.
Tillsammans utvecklar vi Europa, vårt samarbete måste innehålla en social aspekt och vi ska jobba för migration och mot terrorism! -Robert Henry Rydberg, ambassadör.

SERN är ett levande och aktivt nätverk, som underlättar utbyte av information och erfarenheter samt initierar och stödjer innovativa samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer. I synnerhet inom områdena utbildning och kultur, miljö, social ekonomi, entreprenörskap och turism. Internationella relationer och nära samverkan på gräsrotsnivå är nyckelord för nätverket.

Vartannat år är årsmötet i Sverige och vartannat år i Italien. I år var mötet i Forli och Conny Johansson valdes in som styrelseledamot för andra året.

   

Under dagarna var det presentation av pågående projekt eller arbete som görs i kommunerna. Katarina Andersson, vår kommundirektör, och Pascal Tshibanda, kommunikationschef, höll föredrag om vårt arbete i kommunen, bland annat våra utbildningar på Lärcenter.

Ett av SERN-projekten har varit jobbskuggning inom socialassistenter, hur man jobbar i respektive land, vilka olikheter och likheter finns och hur man ska förbättra kvalitén för äldre.

En av skillnaderna man såg var att våra äldre i Sverige bor i ”sitt hem” även om de bor i någon form av boende. De kan ta med egna möbler, både i sina egna rum men även till gemensamma utrymmen. I Italien är de äldre mer som gäster där de inte har den möjligheten.

Några av projekten har handlar om flerspråkighet, kommunikation och integration. Vi fick höra om hur skolor och förskolor jobbar med att ta vara på och utveckla barnens språk. En del jobbade med att göra saker på de olika språken istället för att sitta i skolbänken och läsa in kunskapen. Någon kommun jobbade med digitalt kursmaterial där eleverna kan lära sig skolans olika ämnen i olika språk. Har barnen en fysiklektion kan de välja att lyssna, läsa in lektionen på sitt språk samtidigt som lärarna går igenom lektionen på svenska innan. Efter lektionen går man igenom lektionen för att försäkra sig att alla fått med den kunskap de behöver.

Fyra faktorer för att flerspråkiga elever ska lyckas – ta vara på modersmålet, undervisning i och om svenska, föräldrasamverkan och den sociokulturell miljön.

Att lyfta och stärka näringslivets roll när det gäller tillvaratagandet av de nyanländas kompetens jobbar man med i Trollhättan.
I Norrbotten jobbar de hårt med att kunna behålla service till de som bor i området. Det är ungefär 2800 personer som går i pension de närmaste åren och det har fötts 2600 barn. Det medför att de behöver större inflyttning och att de som flyttat dit bor kvar.

Samverkan, ökad kunskap och att vi tar vara på varandras erfarenheter är viktigt för att vi som kommun ska kunna fortsätta utvecklas och göra så bra som möjligt för våra kommuninvånare. Intressanta och givande dagar!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Idag väckte jag tuppen!

Idag har Centerpartiet haft pendlarkampanj över hela Sverige. Vad är pendlarkampanj kan man undra…Jo, vi fixar i ordning en liten fikapåse, ofta äpple, kexchoklad, festis och ett litet budskap, som vi sedan delar till in- och utpendlare i kommunen.

Närmare vård var temat idag – fler händer i vården, ökad tillgänglighet i hela landet och fortsatt valfrihet inom välfärden var dagens budskap.

Pendlarkampanjer är nog bland det roligaste valarbetet vi gör för vi får så mycket positiv respons.

Människor som tackar i hand, vi möts av leende människor 06.30 på morgonen, några talar om att vi förgyllt deras dag. I dag fick jag till och med en liten tackkram 🙂
Det är oerhört uppskattat och det är häftigt att vi som parti gör det tillsammans, oavsett var i Sverige man bor.

Tisdagar är min ”värsta” dag och tidiga mornar gör inte saken bättre men trots att jag var uppe före tuppen idag är jag inte trött, responsen från de vi möter ger så mycket energi.

Det förgyller min dag!

Nu fortsätter dagen med besök från Ukraina, folkhälsoarbete, pyttlunch och läsning av handlingar inför kommande möte.

Gör en bradag, le mot någon och känn hur mycket energi du får när leendet kommer tillbaka.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bäst att bo i Falköping!

Falköping bäst i Skaraborg!

När Fokus, en politiskt oberoende tidskrift, gör en jämförelse om var det är bästa att bo hittar vi Falköping på en 6:e plats av Sveriges 290 kommuner.

Jämförelsen handlar om boendekostnad, medelinkomst och var man får mest livskvalité för pengarna.

Som näst bästa Skaraborgskommun kommer Skövde på plats 12.

Det handlar inte om någon jämförelse över var det är billigast att bo, utan är en rankning av var man får högst livskvalitet för pengarna, säger Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella handelshögskolan i Jönköping. Där hamnar Falköping i topp tio i Sverige!

Tidigare i veckan berättade jag om att det är många nya boende på gång i kommunen. 170 nya lägenheter på Prästgårdsgärde och i veckan hade vi visning av Diamanten med tiotalet intresserade byggföretag. På området Diamanten kommer två hus, upp till nio våningar, kunna byggas.

Kul att Falköping uppmärksammas som en bra boendekommun!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Mycket nu!

Det händer mycket spännande och roligt i kommunen nu. På köttorget byggs det för fullt, 24 lägenheter och lokaler för H&M.

Under en längre tid har vi pratat om att utveckla Plantis med ny café/restaurang, göra parken än mer attraktiv på olika sätt. Nu är bygglovet klart och vi kan börja bygga huset som ska innehålla café/restaurang. Förhoppningen är att det ska vara klart för invigning 6:e juni 2018. Det finns även planer för en äventyrsgolf framöver och jag hoppas verkligen att Plantis blir en given mötesplats för alla.

Prästgårdgärde har varit påtänkt som ett nytt bostadsområde under många år och nu äntligen är det på gång. Det har varit en markanvisningstävling där företag fått komma in med förslag på byggnation för området. Igår tog vi beslut om vem som vann markanvisningstävlingen och vi kan se fram emot 170 nya lägenheter.
Det blev en helt ny aktör för kommunen, OBOS Sverige, Nordens största bostadsutvecklare. När området är färdigbyggt kommer det finnas 110 bostadsrätter och 60 hyresrätter, mestadels 2:or och 3:or.

Det pratas mycket om hållbart byggande idag, att man ska bygga i trä istället för annat material. OBOS kommer bygga sina hus på Prästgårdsgärde i trämaterial och det känns riktigt bra!

Idag ska vi ha en informationsträff med fastighetsägare och byggföretag inför markanvisningstävling på Diamanten, gamla SAAB-fastigheten. I planen möjliggörs det för två, lite högre hus och ungefär 70 nya bostäder. Har hört att det finns många som är intresserade av att bygga här så det ska bli ett intressant möte idag.

Nu är det bara byggnation i våra övriga tätorter som vi behöver få till…

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Backdraft!

Sedan 2008 har vi jobbat med något som heter ungdomsbrandkåren Backdraft. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ungdomar att må bra, bli trygga och självständiga individer och därigenom förebygga ett utanförskap.

Det är ungdomar från årskurs åtta och nio som vi vänder oss till och de som är intresserade att vara med anmäler sitt intresse. Därefter bestämmer en rekryteringsgrupp vilka ungdomar som får vara med. Det är tio-tolv elever varje termin, både killar och tjejer som matchas ihop till en bra grupp.

Under en termin träffas de ett tiotal gånger och de får prova på rökdykning, livräddning i vattnet och hjärt- lungräddning. De får även lära sig om kost och hälsa, hur man förebygger bränder och olyckor, höghöjdsträning, etik och moral.

Ett av de starkaste intrycken från sina veckor är deras studiebesök på Backaplan i Göteborg, där många ungdomar miste livet i den fruktansvärda diskoteksbranden 1998.

Under året har en utvärdering gjorts av deltagare från Backdraft och det är glädjande att se hur positiva alla ungdomarna är. Att de har en stor medmänsklighet och att de flesta har lyckats bra i skolan. En del säger att om de klarat vattenlivräddning och rökdykning kan de klara det mesta.

Jag som gjort vattenlivräddning vet hur svårt det är att dyka ner tre-fyra meter för att hämta någon som ligger på botten. Man tror att luften ska ta slut redan innan man kommit ner och det är en viss teknik att komma ner. Imponerad av ungdomarna!

I slutet av april utsåg Länsförsäkringar Backdraft till ”Årets skadeförebyggande arbete”. Ett pris som de är väl värda.

Tack till alla som är engagerade i Backdraft!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vikingakvinnan Kata

2005 påbörjades utgrävningar i Varnhem och en kyrkoruin hittades på kullen intill klosterkyrkan. Vid ruinens norra sida hittar man senare en kalkstenskista från mitten av 1000-talet. Graven har en runinristad gravsten med namnen Kata, Kättil och Torgil. Tack vare gravstenen får man namn på några av personerna från den här tiden. Kata är den person som ligger i den norra kalkstenskistan. På ruinens södra sida har man hittat ett skelett till som man tror kan vara Kättil, Katas man.

När Kata lades ner i kistan hade inte kalkbruket stelnat riktigt vilket medför att man kan se textilavtryck från Katas begravningskläder.

Kata var 160 centimeter lång, finlemmad och hade ljust brunt hår och hon dog i 35-årsåldern och man tror att hon var gårdsägarinna på Storgården i Varnhem.

Kata har rekonstruerats med samma teknik som Hallonflickan som är på Falköpings museum. Det är fascinerande att det går få fram så mycket personlighet utefter ett skelett.

Kläderna har också återskapats och materialet är av lin, siden och ylle. Spännet som håller ihop hennes cape har hittats i en grav strax intill.

En utställning om Kata och hennes man Kättil finns på Västergötlands museum och invigs 7:e maj.

I Varnhem har man konstruerat en överbyggnad med glasgolv över kyrkoruinen. Då skyddas ruinen mot väder och vind samtidigt som besökare kan se ruinen. Överbyggnaden invigs i Varnhem den 7:e maj.

När jag pratade med Maria Vretemark, arkeolog och projektledare för Kata gård, kan jag förstå hur spännande det måste vara när man gör utgrävningar och man hittar något intressant. Jag önskar jag kunde fått vara med 🙂

Efter midsommar kommer utgrävningarna fortsätta. Det kommer vara publika utgrävningar så är man intresserad kan man vara med och titta.

I morgon bitti klockan 8.00 sänder jag radio Center där ni kan höra mer om Kata.

Passa även på och gå på invigningen i Varnhem och på Västergötlands museum under söndagen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nyttiga och lärorika besök

För några år sedan hörde jag talas om ”bygdevandring” eller ”samhällsvandring” och det tyckte jag vi skulle införa i Falköpings kommun. Det innebär att man i respektive samhälle går en vandring tillsammans med föreningar och invånare för att titta på förbättringsområden eller utvecklingsområden. När man gjort vandringen kommer man överens om vem som ska göra vad och om kommunen kan stödja på olika sätt.

I går var vi i Floby och träffade fyra engagerade invånare och vi pratade om farliga trafiksituationer, gestaltningsplan, behov av nya lägenheter och asfaltering. Allmän försköning av samhället stod på programmet och när vi gick runt i samhället diskuterade vi olika lösningar.

När vi åkte hem hade vi fått med oss ett antal frågor som vi ska fortsätta jobba med. Det var asfaltering av trottoarer, allmän skötsel av kommunala ytor, var kan det passa med flerbostadshus och hur kan vi använda servicelägenheterna som är tomma på ett bättre sätt.

Att göra samhällsvandringar med människor som har lokalkännedom är både lärorikt och nyttigt.

Tack för att ni bjöd in oss!

Nu har vi varit i Kättilstorp, Stenstorp och Floby. Jag ser fram emot samhällsvandringar i fler orter, det är bara att bjuda in oss.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad det kan ändra sig…

..när man blir äldre eller när saker förändras i ens liv.

När jag var liten ”envisades” mamma med att ta med mig till ”vitsippskogen” varje vår. Dessutom skulle det fikas…bland alla spindlar och myror?? Fika skulle man göra inne ansåg jag och uppskattade inte ens det.

Idag uppskattar jag både skogen, vitsipporna och skogsfikat. Jag skulle gärna åka till vitsippsskogen med mina barn för att visa dem allt det fina som min mamma såg. Tyvärr hittar jag inte dit längre och det är försent att ta med mamma:-(

Carpe Diem brukar vara ett av mina talessätt och jag borde leva mer efter det. Tänk vad förvånad min mamma hade blivit om jag överraskat med en fikakorg och en tur till vitsippsskogen…

Ta vara på livet och de nära och kära! Ta en liten promenad, ta med fika, njut av utsikten eller de nya små liven.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Trevlig Valborg!

Det är inte alltid som vädret är det bästa på Valborgsmässoafton men idag har det varit härligt vårväder.

Har fått nog av alla snöbakslag så nu hoppas jag att våren och värmen kommer efter att alla eldar brunnit ut.

Trevlig Valborg till er alla och ett stort grattis till Kung Carl XVI Gustaf!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar