Ord med S…

image

Sommar, saft, svamp, sommarbullar, solsken, semester…Det finns många bra ord med s i början 🙂

image

Den här veckan har det varit både svampplockning, ”sommarbullarbakning”, ”safttillverkning” och lite kavringsbakning. En mysig fixarvecka!

image

Men nu vill jag ha solsken hela dagarna! Får bli ”soldans” idag:-)

A-ver-si-conoces-estos-15-datos-interesantes-sobre-el-Sol-2

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Minister på besök!

image

Onsdag…fyrkommunnätverkets dag i Almedalen 🙂 Dagen inleds med ett möte med Roger Mörtvik, statssekreterare i utbildningsdepartementet.
Han berättade att kommunerna ska få ett större ansvar för vissa utbildningsdelar och att man utreder om man kan införa ett ”Studiestartsstöd” för att få fler som inte fullföljt gymnasiet att plugga vidare.
Han ser gärna att några kommuner blir pilotkommuner och det passar oss 4 kommuner (Falköping, Lindesberg, Borlänge och Nässjö) väldigt bra. En av idéerna som presenterats från oss under dagarna är en ny ”skolform”, tillsammans med näringsliv och föreningsliv. Vi får se vad som händer…

image

11.30 inleddes våra seminarium med en paneldebatt som handlade om migration, urbanisering, lokala och nationella samarbete.
Blir glad över att alla var överens om att nyckeln till framgång är utbildning, möjlighet till boende, företag som växer och fler lokala initiativ.

Anna Heide lyfte vikten av att minska bostadssegregationen och uppmanar kommuner att se över hur boendeområdena ser ut. Är det många som har försörjningsstöd i vissa områden? Många med annan härkomst? Många äldre eller enbart barnfamiljer?
Det finns kommuner som ”styr” var folk bor genom att införa ett ”procenttak” av varje grupp som bor i ett område, därmed blir det en större mix av människor. I Falköping försöker vi få olika typer av byggnation när vi planerar nya boendeområden för att öka mångfalden. Finns många sätt att få människor med olika bakgrund att mötas.

Temat för Nässjö var ” lokala lösningar förutsättningar för tillväxt – våga växa” och handlar om deras samarbete med näringslivet när det gäller rekrytering, integration och svenskundervisning. Företagen tar in praktikanter som lär sig svenska, får praktik och kontakter för framtida jobb eller studier. Företagen kan rekrytera ny personal som de redan känner till och i mötet mellan olika människor skapas integration. Det är ett vinna-vinna-vinna-koncept.

image

Falköpings tema var ”från misstro till tilltro – vikten av god kommunikation”. Vi är alla kommunikatörer och vi behöver alla att tänka på hur vi formulerar oss. Ungefär 90 % av kommunikationen består av kroppsspråk och vår röst…Vi visade också hur vi jobbat med Språkvän/Flyktingguide där vi ”matchar” människor från olika delar av världen och skapar nya vänskapsrelationer.

Falköpings kommun arbetar aktivt med att öka inkludering av olika människor i vårt samhälle. Vi har utbildat ”modersmålsstödjare” för att kunna ge stöd till flerspråkiga barn och ungdomar. På så sätt kan fler elever klara skolan och möjligheten till ett arbete framöver ökar. Falköping är först i Sverige med att utbilda modersmålsstödjare.

image

Maria Larsson, KD och före detta barn- och äldreminister kom till vårt föredrag. När jag pratade med henne var hon glad och lite stolt över det arbete som Falköpings kommun gör. Kul!

image

Under sju år har Borlänge kommun satsat på sommarskola för att öka tryggheten för eleverna och få fler att klara grundskolan. 2015 var 645 elever registrerade under de nio veckor som sommarskola erbjuds. Man anmäler sig hur många veckor man vill gå och skolan är uppdelad i ett hög- och ett mellanstadium.

Det är ett samarbetsprojekt med ”Borlänge möjligheternas stad” som drivs av Borlänge bandyklubb. Under förmiddagen är det undervisning i matte, engelska och svenska. På eftermiddagen är det ferieaktiviteter där 25 föreningar erbjuder olika aktiviteter. Det kan vara bandy, dans, graffitimålning, teater och mycket mer.

Dagens sista seminarium handlade om våldsbejakande extremism och vad kommunerna kan göra för att tidigt upptäcka tecknen men även motverka. Det var ett välbesökt seminarium…det var fullt i vår lokal.

image

Nu är mina dagar i Almedalen slut för i år. Åker hem, nöjd och trött. 🙂

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kunskap och kontakter!

Ett av syftena med Almedalen är att knyta kontakter, möta representanter från riksdag, organisationer eller andra ”nyckelpersoner” som kan medföra att vi utvecklar kommunen.

I vårt 4-kommunsnätverk med Borlänge, Nässjö och Lindesberg där vi tidigare har jobbat och lobbat på många sätt för att kunna vara med och påverka beslut som sedan ska hanterar i kommunen.

Årets Almedalsvecka är inget undantag och under dagen har många möten varit inbokade.

image

Första mötet var med Lena Micko, ordförande i Sveriges kommuner och landsting, SKL.
Borlänges kommunstyrelseordförande inledde mötet och var väldigt tydlig…Låt oss vara pilotkommuner inom utbildning, bostadsbyggnation och fler människor i arbete.

När vi i kommunledningen gjort studiebesök hos kommunens företagare har vi fått med oss att många saknar arbetskraft, de som är arbetslösa har inte alltid rätt kompetens. Vi vill skapa lokala utbildningar i samarbete med näringslivet för att möta företagens behov. Det finns ungefär 100 000 lediga jobb i Sverige men för att minska arbetslösheten måste vi kunna matcha företagens kompetensbehov.

Lena Micko tror att jobb, utbildning, skola och bostäder kommer vara de stora frågorna framöver. Det känns bra att vi redan nu jobbar aktivt med dessa frågor och jag upplevde att hon var positiv till vårt arbete. Det kan förhoppningsvis medföra att vi kan bli den pilotkommun som vi önskar.

Innan nästa möte hann jag vara med på ett seminarium om bostadsproblematiken. Tyvärr var det inte så mycket nytt att lyssna till och det var en tydlig ”Stockholmsprägel” på det som sades.

image image Möte med Angeles och deltagarna i 4-kommunnätverket.

Dags för nästa möte i 4-kommunsnätverket och nu var Angeles Bermudez-Svankvist från Migrationsverket inbjuden. Hon började med att berätta om sitt uppdrag hon har idag, att jobba med organiserad sysselsättning för de som bor på asylboende runt om i landet. Det kan vara att lära sig svenska från dag ett, att kunna få en praktikplats, att lära sig om det svenska samhället och så vidare.
Mycket intressant möte som avslutades med att vi ska se om vi kan hitta arbetssätt som gör att fler människor får ett jobb så de kan försörja sig.

I Stockholm anställer ett bostadsföretag ungdomar som jobbar med allmän skötsel i området de jobbar. De måste bo i samma område som de jobbar. På så sätt skapar man en stolthet bland ungdomarna, minskar risken för förstörelse och ungdomarna får jobb att gå till under sex veckor. Bra initiativ!
Tycker om Angeles inställning när hon får frågan om kollektivtrafik till småorter som har asylboende. Hyr in en buss, anställ en chaufför som är arbetslös. Så enkelt….Då får alla som bor i samhället en buss och arbetslösheten minskar.

image

Efter en timmas möte var nästa gäst på plats. Nu var det Mathias Wahlsten, chef integration och etablering Arbetsförmedlingen, som kom till oss. Vi var överens om att etableringsreformen är väldigt regelstyrt och att det är svårt att göra lokala lösningar i dagsläget.
Till vår stora glädje berättar Mattias att man nu ser över reglerna. Det kan på sikt innebära att lokala utbildningar kan få stöd och att man kan samverka mellan gymnasiet och vuxenutbildning. Bra!

Sen var det återigen dags för ett seminarium som hette ”Åtta teser” och handlade om Trelleborgs arbete i samband med att det kom många människor under kort tid till kommunen. Mycket intressant!

Det handlade om att tänka annorlunda, att ställa höga förväntningar, att orden vi använder spelar roll, att förenkla arbetet men också att det krävs mod om man vill förändra något.

image

I panelen var bland annat Morgan Johansson, migrationsminister, med. Han pratade om dessa 100 000 arbetstillfälle som finns i Sverige. Jag fick möjligheten att prata med honom och han fick ett medskick som han lovade att ta med sig…

”100 000 jobb, samtidigt är det många företagare som efterlyser rätt utbildad arbetskraft. Företagen i Falköping börjar få problem med att anställa rätt utbildad personal och det är ett bekymmer. Falköpings kommun vill tillsammans med näringslivet skapa anpassade utbildningar för att möta behovet och minska arbetslösheten men vi vill kunna få del av de statliga pengar som finns för detta. Vi anser att det lokala näringslivet tillsamman med kommunen vet bäst vad som behövs för att kommunen ska utvecklas och vi vill vara en pilotkommun i det här arbetet”.

Jag hoppas att dagens möten, medskick och uppmaningar kommer ge resultat. Kommunen är redo…Är regeringen det?

image

Dagen avslutades med tal av Stefan Löfven i Almedalsparken.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Utbildning, jobb och företagande!

image

Almedalsveckan är inte någon semester…06.45 ringde klockan…dags att ge sig ut på ”kunskapsjakt” och möta tressanta människor.

image

Dagens första seminarium var med Lärarförbundet och handlade om ”Hur får vi en skola i världsklass”? Frågan som ställdes var hur vi möter de utmaningar som finns inom skolans värld, integration, mångfald och hur vi stärker skolan.

Maria Arneng, Läxhjälpen , Behrang Miri , Samuel Engelhardt och Ulrika Carlsson var några av de som var med i panelen.

Något de var eniga om var att vi måste sluta”prata illa” om skolan. Vi behöver lyfta alla de lärare som lägger ner sin själ i att göra bra skola för barnen. Vi behöver stärka lärarna i deras uppdrag, möjliggöra att de kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt och se till att det är ett tydligt ledarskap.

Samtidigt behöver vi lyfta våra elever, fokusera på det de är bra på får att stärka självförtroendet, viljan och orken för att klara av skolan på ett så bra sätt som möjligt.

Angeredsmodellen, handlar om att få in civilsamhället och näringslivet i skolan på ett tydligare och bättre sätt. Det började med en utmaning till näringslivet – Vad kan och vill ni göra för våra ungdomar? Alla har inte kontakter in i näringslivet men på det här sättet skapas både medvetenhet och nätverk.

En del barn behöver av olika skäl behöver läxhjälp eller en lugn plats att kunna göra sina läxor på. Maria Arneng, önskade att alla skolor kunde erbjuda läxhjälp då det kan vara ett sätt att få en mer jämlik skola.

Att skolan möter de elever de har på bästa sätt är en självklarhet men jag tilltalades trots det av slutorden från en av dem – man får inte gömma sig bakom ” det är ett utsatt område, att skolan har många nyanlända barn”. Då får man anpassa skola och lektioner för att möta elevernas behov. Kolla gärna på seminariet här.

image

Många seminarium att välja på de här dagarna och mitt nästa val blev Centerpartiets seminarium om enkla jobb, arbetsmarknadens tudelning och ingångsjobb.

Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, Lars Calmfors, nationalekonom och professor i internationell ekonomi och Jan Hassler, ekonom och professor deltog.

Annie Lööf inledde med att framföra sin oro över alla ungdomar, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och lågutbildade personer som är långt ifrån arbetsmarknaden, detta trots att vi idag har en högkonjunktur.

Det krävs nya sätt att tänka för att möta den här utmaningen, säger Annie.

Diskussionen om lägre ingångslön har på många håll varit intensiv. Om människor får välja mellan bidragsberoende eller ett jobb men något lägre ingånslön är nog valet lätt. Att ha ett jobb att gå till och känna sig delaktig i samhället är viktigt för att kunna känna trygghet.

Ibland får man höra att Centerpartiet pratar om ”fula och fina” jobb när vi pratar enkla jobb. Det gör vi inte, alla jobb behövs och de enkla jobben behöver inte betyda att de är enkla att utföra. Tvärtom, men det är inte alla jobb som kräver en högskoleutbildning.

Vi behöver utveckla lärlingsutbildningarna, matcha näringslivets behov av kompetent personal med de utbildningar vi har. Detta har vi pratat om länge i Falköping, vi gör en del utbildningar på Lärcenter idag men det skulle gå att utveckla mycket mer.

Anna Breman säger att hon är rädd för att tudelningen och arbetslösheten kommer att öka, framförallt i landsbygdskommunerna. Det medför att vi får en tudelning både mellan människor men även mellan kommuner.

Under dagen har jag valt att gå på seminarium som handlar om utbildning, jobb och företagande och nästa fick handla om ökad sysselsättning.

image

Frågan som ställdes var om lägre ingångslöner ger ökad sysselsättning? Det anordnades av ”Plåt och vent” och här var det intensiva samtal!

När branschen tillfrågades kunde 80 % tänka sig att anställa fler om ingångslönen var lägre.
80 % ansåg dessutom att de skulle få ett effektivare företag om de hade anställda med olika kunskapsnivå.

Alla var eniga om att utbildning är ett sätt att få fler som arbetar men även sänkta ingångslöner kan vara ett sätt, enligt många företagare.

En kommentar som fälldes var ” det som skrämmer mig är de olika lönerna” och Anders W Jonsson, vice partiledare för Centerpartiet, kontrade med att det är klyftorna mellan människor som skrämmer honom. Att vi har lönedifferenser utefter kunskap är inte så konstigt.

image  image

Nu börjar jag bli hungrig men ett seminarium till innan jag kan äta. Det handlar om eldsjälar och inleds av Petter Stordalen, ägare till Nordic Choice Hotels bland annat. En stark personlighet med stort engagemang!

Han inleder med -”när ministern säger att det är fullt i Sverige är det tur att det finns andra som kan ta hand om situationen”. Han lyfter de ideella krafterna och näringslivet på många sätt och några eldsjälar finns på plats.
Bland annat är Carolin Sommarbo med och berättar om hennes engagemang i Unicef och framtagandet av leklådor. Dessa leklådor tas med till asylboende för att ge stimulans till barn som kommit till Sverige. Idén växtes av barnkonventionen – alla barn har rätt till lek. Ikea tycke idén var bra och de är med och fixar leklådorna idag.

Han avslutar allt med att om alla stora och medelstora företag tog emot 800 praktikanter och de mindre företagen 1-2 praktikanter under några år så skulle arbetslösheten se helt annorlunda ut. Intressant tanke om jag slår ihop den med allt jag hört under dagen….

image image

På kvällen var det dags för Centerpartiet att hålla sitt tal i Almedalen. Innan Annie Lööf gjorde entré var det uppträde av gruppen Panetoz. Full fart i Almedalsparken!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Almedalen here I come!

Klockan 5.45 ringer klockan…Jag är ingen morgonmänniska och tycker det är ruggigt tidigt…Men 11.05 går färjan till Gotland och Almedalen. På väg till lärorika och intensiva dagar och mycket nätverkande.

image

Under eftermiddagen hann jag vara med på några intervjuer med Annie Lööf där hon påtalar vikten av trygghet, mer grön skatteväxling och ett EU som är vassare och smalare.

image

Under de senaste dagarna har tyvärr sexuella ofredande och våldtäkter återigen varit högaktuella frågor.
Rätten till sina egna kroppar, att jobba för en attitydförändring och att få till en samtyckeslag är några saker som Annie Lööf lyfter i samband med att hon blir intervjuad. Vi behöver prata om och med killarna vad de gör/inte gör mer än vad tjejer har på sig/inte har på sig. Klokt anser jag, det kan inte handla om att man som tjej har fel kläder på sig. Ett NEJ måste kunna respekteras!

image

Liberalerna inleder veckan och Jan Björklund intar scenen. Han håller  tal om Brexit och vad det kan betyda för EU-samarbetet. Det var viktigare än den svenska inrikespolitiken i nuläget ansåg han. Björklund anser att vi ska stärka upp EU medan en del av allianspartierna vill se över möjligheten att införa ”rött kort”. Det handlar bland annat om ett system där de nationella parlamenten ges möjlighet att stoppa förslag till gemensamma EU-regler. Om mer än 55 % lyfter sina röda kort kan det tvinga EU-kommissionen att se skrota eller omarbeta sitt förslag.

Vassare och smalare EU är Centerpartiets linje. EU ska jobba med gränsöverskridande frågor som internationel kriminalitet, miljö, flyktingfrågor och så vidare.

Det var ett ganska ”vasst” tal där både Socialdemokraterna och Allianspartierna fick kritik för sin inställning till EU.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Föreningen Norden!

image

Idag kom 30-40 ungdomar från kommunens vänorter Hobro i Danmark, Lier i Norge och Kokemäki i Finland till Falköping. De är även med i Föreningen Norden tillsammans med Falköping.

Föreningen bildades 1919 och är öppen för alla som vill engagera sig för demokrati, frihet och öppenhet. De bedriver vänortsutbyte, utvecklingsprojekt, arrangemang och mycket annat.

image

Näringsliv, arbetsmarknad, trygghet, välfärd, miljö och klimat, folkrörelse, utbildning och kunskap, kultur, turism, fred och demokrati är områden de verkar inom och det är många ungdomar som är engagerade i föreningen.

1954 bildades Föreningen Norden i Falköping och sedan dess har det varje år anordnats ett ungdomsutbyte med 10 ungdomar från varje land. I år är det Falköping som är värdar för mötet.

Hallon1

I samband med att jag hälsade alla välkomna till kommunen berättade jag historien om Hallonflickan…Eller det som kan vara hennes historia. Blev hon offrad eller blev hon mördad? Det kommer ingen att få veta men vi vet att hon dog för cirka 5000 år sedan och att magen var full av hallonkärnor när hon hittades 1943 i Rogestorps mosse i Luttra socken.

Finns mycket intressant historia i kommunen och är övertygad om att ungdomarna kommer ha en härlig vecka med både Ekehagen, Odenbadet, Ungdomens hus och mycket mer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Brokig vecka

image

Veckan som varit har innehållit många olika saker. Planering inför Almedalen, vilka seminarium som jag ska gå på, finns över 3700 olika evenemang att välja på.
Men planeringen handlade även om Falköpings kommuns dag tillsammans med Lindesberg, Borlänge och Nässjö kommun, ”Fyrkommunsnätverket”. Onsdagen den 6 juli har ”fyrkommunsnätverket” en seminariedag som en fortsättning i det arbete som görs för att påverka riksdagspolitiken när det gäller integration och migrationsfrågor.

Under tisdagen var jag på Hermods för att berätta  om vad kommunen gör och vad vi inom Centerpartiet tycker är viktigt att jobba med. Jag mötte tre grupper som hade olika kunskaper inom det svenska språket. Det medförde att jag fick prata långsamt och använda mig av  andra ord än vad jag brukar…en utmaning för mig som ofta pratar alldeles för fort.

Har även haft glädjen att ha en vigsel under veckan. Det är alltid en speciell känsla att få dela den här stunden med brudparet och i bland släkt och vänner.

image

Midsommar…Bjöd på härligt väder och många härliga åkturer på Liseberg. Tycker fortfarande att det är lika roligt att åka bergbanor och ”snurraruntkaruseller”. Saknar  den gamla bergbanan som kördes av en person som satt längst bak… Kan i och för sig tycka att det är bra att just det har ändrat sig…kommer nämligen i håg hur ont i huvudet jag hade efter tio rundor i bergbanan…:-)

image

Midsommardagen avslutades med en fiskeutflykt, helt underbart att sitta vid vattnet och lyssna på vatten som porlar, fåglar som kvittrar, en liten andfamilj som kom simmande och ett flöte som, tyvärr, låg alldeles stilla.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Blood connect us all!

blod

Idag är det Internationella blodgivardagen och årets tema är ”Blood connect us all”. Dagen till ära firades med jordgubbstårta i samband med att man lämnade blod så det blev en riktigt bra start på dagen. Dels att kunna hjälpa till och dels för att få tårta på morgonkvisten.

När jag sen kom till kontoret fick vi en rapport om hur det ser ut när det gäller antal barn, behöriga lärare, antal lärare och mycket annat på grundskolorna i kommunen. Det finns mycket som är bra i skolorna men även utmaningar som vi behöver möta för att utveckla skolorna än mer.

Innan lunch hade vi ett beredningsmöte inför nästa veckas möte. Man kan tycka att det är lite långt innan ibland men det behövs för att kunna förankra aktuella ärenden i respektive partigrupp.

Sedan ett tag tillbaka är jag invald i Coompanion Skaraborg som jobbar med rådgivning, ekonomiska- och ideella föreningar, socialt företagande och utveckling. Oftast är det utveckling på landsbygden,  genom egna projekt eller genom samverkansprojekt. Idag hade vi lunchmöte där vi fick lära oss mer om hur Coompanion är uppbyggt och hur man jobbar. Det händer mycket intressant runt om i Skaraborg!

Eftermiddagen fortsatte med planering inför budgetarbetet som startar ordentligt på torsdag. Det är mycket att ta hänsyn till i en kommunal budget och ett gediget arbete som ska göras innan vi tar beslut i höst.

För ungefär en månad sedan hade vi besök av Up with People (UWP) och idag var det dags för ett avstämningsmöte. Roligt att höra att våra elever som hade möjlighet att vara med ”workshop” tillsammans med elever från UWP var riktigt nöjda.
Den gemensamma dagen på Ekehagens forntidsby var en riktig ”höjdardag” för alla som var där. Vår historia blandat med internationella möten över generationsgränser är ett bra sätt att känna delaktighet.

Efter så många möten fick det bli en liten promenad i det härliga vädret på kvällskvisten.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hajen!

image Redo för nya upptäckter

Innan jag började dyka hade jag inte en tanke på vad som kunde ligga på botten i Vättern. Nu inser jag att det finns mycket intressant även här.

Tidigare har jag dykt på Kung Ring som är ett gammalt ångfartyg som sjönk 1918, Byälven som var lastad med osläckt kalk. När båten gick läck kom kalket i kontakt med vatten och svällde så mycket att skrovet spräcktes. Elsa Af Lidingö är ett fartyg som sänktes 2011 för att bli ett artificiellt rev och det var dykklubben DK Octupus i Motala som sanerade och sänkte fartyget.

bläckhorn Bläckhornet från Matilda, bilden tagen av  Ulf Rynning

Nu har jag även dykt på Matilda som var lastad med potatis när hon sjönk 1896. 1982 återfanns hon nästan helt oskadd och är idag ett uppskattat vrak att dyka på. Det finns verktyg och ett bläckhorn kvar på vraket som är lite roliga att titta efter.

hajen Bild på tegel från Hajen

Nästa vrak vi dök på var Hajen. Ett fartyg som fraktade tegel och där det fortfarande ligger kvar en del tegel på båten.

Det här är några av vraken som är kända dykmål men det finns garanterat många vrak som ännu inte är hittade…Spännande! 🙂

När Vättern är som bäst!

image

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Flaggan vajar stolt…

image

Flaggorna vajar stolt…det är mäktigt att se alla flaggor som hissas på nationaldagen…tycker vi borde flagga oftare!

image

Dagen var full av aktiviteter och min dag började i stadshuset med att hälsa alla nya svenska medborgare välkomna. För många har det varit lång väntan och man möts av mycket glädje och stolthet när de får sitt diplom och den svenska flaggan.

image

Sen var det dags att gå till Plantis där det hände saker överallt hela dagen…Det var teater, musikparad, sång och dans, nationaldagstal av Anna-Lena Mann, kommunpolis, och utdelning av diplom till Säker och trygg-förening och hyllning till Johanna Hagström, OS-medaljör och Manfred Edström, vinnare av Gladiatorerna 2016.

image

Anna-Lena Mann höll ett tal som handlade om stolthet, gemenskap och att vi måste stå upp för våra mänskliga rättigheter och det demokratiska samhället.

– Vi har yttrandefrihet, demokrati, natur med allemansrätt, kulturell mångfald och mycket plats till var och en. Detta är något vi måste värma om, det är en färskvara och ingen självklarhet!

Hon pratade även om vikten av trygghet, att hon och hennes kollegor gör vad de kan för att vi ska känna trygghet, men även att när vi känner trygghet i oss själva och vår historia är vi inte rädda för att möta nytt.

– Att vi firar vårt eget lands nationaldag innebär inte att vi säger nej till att vara ett mångkulturellt samhälle. Snarare tvärtom. När vi inte är rädda för att vara oss själva och är stolta och trygga i det, har vi inte heller någon anledning att vara rädda för det vi inte känner till.

– Det är dags att vi starkt och gemensamt visar vad vår flagga och vår nationalsång verkligen står för. En känsla av STOLTHET, TILLHÖRIGHET, GLÄDJE och SAMHÖRIGHET!

Tack Anna-Lena för ett bra tal!

Under året har två föreningar arbetat med att bli ”Säker och trygg förening” och har nu certifierats med diplom och ett stipendium. Grattis till Falköpings Volleybollklubb och Falköpings skyttegille!

förening

I Centerpartiets ”tält” var det många som ville prata om kommunens framtid och fika på hembakta kakor.

tält 1 image

Kan bara konstatera….Sol, flaggor, möten mellan människor oavsett bakgrund, massor av aktiviteter och glada människor…När Falköpings kommun är som bäst!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar