Vad finns under ytan?

Ofta får jag frågan om vad vi ser när vi dyker och det är svårt att förklara rättvist. Det finns de som alltid har med sig kamera och är jätteduktiga på att både fota och filma.

Jag tycker nog om att dyka lite för mycket för att ha riktigt intresse för att fota och filma. Det tar fokus från helhetsupplevelsen tycker jag.

Men samtidigt är det roligt att ha lite bildminnen när man kommer upp och på senaste dyket fotade jag lite. Är absolut inget proffs men några av bilderna är visningsbara 🙂

Här är några av de djur som finns under ytan men naturen går tyvärr inte riktigt att visa.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommaren innehåller typ…allt?

Det är härligt med sommar, ljust tidigt på morgonen och långa ljusa kvällar. Det är grönt överallt och det luktar gott. Men jag tycker det är lite i kallaste laget i år.

För någon vecka sedan var vi i Lysekil för att dyka lite, äta räkor sittandes på en solvarm klippa och sova under bar himmel. Härliga dagar men det hade gärna fått vara några grader varmare.

Efter ett av dyken sa vår båtförare att han hade sett en MolaMola, klumpfisk, solfisk eller “simmande huvudet”. Kärt barn har många namn…

Klumpfisken håller till i större delen av Atlanten men den kommer emellanåt upp i våra svenska vatten. Om man läser på Wikipedia har klumpfisken påträffats i Sverige 10-tal gånger, tyvärr för det mesta död.

Den ser verkligen annorlunda ut, kroppen är hög och kort och kan bli upp till fyra meter lång och väga upp till 1100 kilo. Rygg och analfenorna formar utdragna roderlika ytor och när jag fick syn på den tyckte jag först det såg ut som en pinne som flöt i ytan. Är impad av Roland som förstod vad det var så att vi alla kunde få se den.

En av dykarna, Magnus, hoppade i och filmade den och det var roligt att se hur den “simmade”. Det var liksom inte något riktigt sim utan mer ett “viftande” med de små fenorna. Riktigt häftigt att få se denna ovanliga fisk!

Snart ska jag ner till kusten igen…kanske får jag se den igen…Hoppas kan man ju 🙂

Och några grader varmare också tack!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Havresan- hur ser det ut under ytan?

Havsresans fältvecka anordnades sista veckan i maj, i samband med Kristiflygare. Det är ett kunskapsprojekt som startade vid Lunds tekniska högskola 1990. Under den här veckan som Havsresan pågår är det havsmiljöerna som är i fokus med föreläsningar, utställningar, forskning och dykning.

I samband med dykningen kollar man hur djur- och växtliv mår, prover tas bland annat på blåmusslor och vid sandsugningshål. Sandsugningshål bildas genom att sanden sugs upp från botten för att använda som råvaror i byggindustrin. Dessa hål blir kvar även efter att man slutat suga sand och lösdrivande alger trillar ner. Bristen på syre gör att de inte förruttnas utan de börjar bilda svavelväte, cyanobakterier, metangas och blir därför dödligt gift för allt levande. Proverna som tas är för att se hur mycket svavelväte som bildats.

Under veckan görs även artinventering av växter och djur och man kollar av hur vraken ser ut och hur mycket “spöknät” det finns på dem som fiskar och sälar kan fastna i.

Det gjordes även kontroller vid en dagvattentunnel där massor av fimpar låg. De löser upp sig ganska fort men vart tar de giftiga ämnena vägen? Bara för att de inte syns betyder inte att de inte finns!

Enligt Håll Sverige rent är fimpen en av de värsta miljöbovarna vi har. Cirka 1 miljard fimpar slängs på marken i Sverige varje år. Filtret består till stor del av en slags plast, cellulosaacetat, som precis som annan plast blir till mikroplast om den hamnar i miljön. I filtret fastnar tobakens farliga ämnen för att de inte ska nå rökarens lungor, bland annat kadmium som finns i batterier och som är akut giftiga för fiskar.

Jag hade möjligheten att vara med under några dagar i år och det var oerhört intressant. Det var många erfarna dykare och forskare med på Havsresan och jag fick lära mig mycket under dessa dagar.

De dyk jag gjorde var bland annat artinventering, ett vrakdyk på S/S Robert och jag var med och sökte efter ett störtat flygplan från andra världskriget.

S/S Robert ligger mellan 30-42 meters djup och är täckt med fiskenät som fisk har fastnat i. Det var verkligen hemskt att se hur många fiskar som fastnat och dött i alla nät 🙁

När vi sökte efter flygplanet, Mosquiton hade vi tre positioner som vi skulle kolla av. Första paret var nere men hittade inget. När vi gick ner var det tyvärr dålig sikt, cirka 50 centimeter och vi valde att avbryta dyket istället. Det är inte lätt att hitta något som legat på sandbotten i så många år och med så dålig sikt kan det bli farligt istället. Riktigt tråkigt men dykarna som var med under veckan letar fortfarande och jag hoppas de hittar det.

Det är ett viktigt arbete som Havsresan gör och jag hoppas få vara med även nästa år.

Men en uppmaning till oss alla, kasta skräp, plast och fimpar där de hör hemma, inte i naturen!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommargatan

Igår var det sista fullmäktige innan sommaren och den nya majoriteten hoppades att val av nya presidier skulle komma upp. Det gjorde de tyvärr inte men vi kunde i vilket fall välja en ny kommunstyrelseordförande. Grattis Adam!

Nu hoppas och tror vi att valen kommer upp i augusti och att vi då på allvar kan jobba framåt för kommunens bästa.

Som jag skrev i mitt förra inlägg är det viktigt att vi inte fastnar i det negativa utan att vi också ser det positiva.

I torsdags invigdes “Sommargatan” och det var många människor på invigningen. Idag var jag en sväng på torget och det var roligt att se att det spelades boule, lektes i skaterampen och att det var människor som satt på “gräsmattan”.

Det märks att “Sommargatan” är uppskattad av många i olika åldrar.

Pratade med en man som tyvärr berättade att en del saker har försvunnit. Det är tråkigt eftersom detta något för oss alla så snälla, låt sakerna vara kvar där de hör hemma så kan vi ha roligt hela sommaren.

Ett litet sommartips, Ålleberg har en underbar utsikt med solnedgång och passar jättebra för en liten picknick på kvällskvisten.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Det ska bli gött att gå till jobbet

Många har nog följt händelserna under våren i Falköpings kommun där C och KD valde att lämna samarbetet med S. Det har varit många frågor och spekulationer. Det finns de som trott att vi haft en dold agenda och de som tycker vi varit svikare. Det finns också många som tycker vi har agerat starkt, klokt och rätt utefter vad som hänt.

Igår fick vi ta del av den utredning som gjorts angående den psykosociala arbetsmiljön i stadshuset. Syftet har varit att kartlägga hur medarbetare uppfattar sin arbetsmiljö utefter kommunens riktlinjer vid kränkande särbehandling.

Det känns bra att medarbetarna nu på riktigt fått komma till tals och berätta om arbetsmiljön i kommunen. Det är en omfattande utredning där 35 personer fått berätta sin upplevelse. Det som framkommer är ganska skrämmande och bekräftar den bild som C och KD haft och larmat om, att det varit en väldigt hård miljö för personalen. Man vittnar om härskartekniker, om subtila hot, om lynniga politiker och sexuella trakasserier.

Det är Avonova som gjort utredningen och de har träffat dessa 35 personer i 50-90 minuter där de berättat om sina upplevelser. Avonova har alltså inte gått på hörsägen och de har inte anonyma berättelser som en del verkar tro. Alla som varit på intervju har själva ringt och bokat tid och därefter träffat någon av de tre utredarna. När utredningen presenterades är personerna avidentifierade för att slippa rädsla för repressalier.

Utredningen innehåller åtta olika delar, bland annat definitioner av begrepp, hur utredningen gått till och varför utredningen gjorts.

Den avslutas med en redovisning av rapporterade upplevelser angående arbetsmiljön, konsekvenser av detta och rekommendationer för vidare arbete.

Det är en väl utförd utredning och resultatet är tyvärr inte så förvånande för oss som på något sätt varit inblandade under vårens händelser.

Resultat av utredningen:

Flertalet (fler än 20 personer) framhåller en historia och en kultur med en stark politikerstyrning med befallande attityd och att man inte alltid känner sig respekterad.

Många (fler än tio) har upplevelser av en jargong som uppfattas negativ, tystande och i vissa delar sexistisk. De rapporterade upplevelserna av dåligt bemötande och härskartekniker är mer kopplat till kvinnliga medarbetare än manliga.

Berättelserna sträcker sig över tid och berör fler partier bakåt i tiden. Det har upplevts som att jargongen och kulturen utvecklades i positiv riktning under några år för att förändras från hösten 2017, årsskiftet 2017-2018. Då upplever man mer negativ jargong och att härskartekniker blev vanligare.

Det har framkommit berättelser från några (2-5 personer) som stämmer väl överens med definitioner av kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier.

Fler än fem personer har även beskrivit beteende som kan rubriceras som olämpliga sexuella anspelningar, trakasserier samt hot.

Efter att anklagelserna om sexuellt ofredande kom fram och fick medialt utrymme har personer upplevt verbal aggressivitet, subtila hot, oberäknelighet, lynnighet och påtryckningar om att ta ställning från politiker i ledande ställning.

Det här har skapat rädsla, osäkerhet och tystnad. Många har utvecklat strategier för att hantera rädsla genom att undvika vissa lokaler där man upplevt risken stor för att utsättas för obehagliga möten och man har bett om olika typer av skyddsåtgärder.

Flertalet (mer än 20) tjänstepersoner har upplevt att andra ledande politiker inte tagit sitt ansvar under den här aktuella perioden.

Flertalet (mer än 20) har rapporterat att deras upplevelser lett till olust, rädsla och känslan av att bli kränkt. De uppger också att förtroendet för ledande politiker blivit skadat för att man inte upplever att problematiken har hanterats eller tagits på allvar. Det finns också ett antal som är tveksamma till att fortsatt jobba i organisationen.

Det finns även personer (fler än 5) som upplever att arbetsmiljön är god och att de inte upplevt trakasserier.

Många (fler än tio) upplever att chefer i tjänstemännens organisation har hanterat händelserna bra och att det förtroendet finns kvar.

Fler än 5 personer rapporterar också att vissa politiker har svarat upp mot sitt ansvar och de därmed har kvar förtroendet för dessa.

Rekommendationer:

Avonovas bedömning är att en tillitsfull och respektfull relation mellan politiker och tjänstepersoner kommer vara avgörande för ett effektivt och konstruktivt arbete i kommunen och för en fullgod arbetsmiljö.

Den relationen är idag skadad, framförallt avseende tillit och respekt mellan tjänstepersoner och socialdemokratiska politiker. Avonova rekommenderar ett aktivt arbete med att få till en process som skapar större tillit.

Vissa uppger att tilliten är så skadad att den inte går att reparera och andra har behov av ärliga och klargörande samtal mellan fyra ögon för att kunna gå vidare. Avonova rekommenderar att de som är mest drabbade bör erbjudas enskilda, par eller trepartssamtal i reparativt syfte.

Det behövs också strukturerade samtal i grupp kring värdegrund, roller och ärendegång. Detta gäller främst politiker och nyckelpersoner i tjänstemannasfären och bör ses som en process över tid.

I utredningen framkommer tydligt att förtroendet och tilliten för socialdemokratiska politiker är kraftigt skadat och att det eventuellt inte går att reparera. Det framkommer också att de är del av att den här miljön har skapats.

Det är en av de bärande orsakerna till att C och Kd valde att lämna samarbetet med S för vi har sett det som beskrivs i utredningen. Men också för att vi upplever att de hanterat händelserna dåligt genom sin förnekelse och brist på dialog. Här finns också förklaringen till det breda samarbete mellan 6 partier som skapat en ny majoritet i kommunen.

Nu hoppas jag att vi ska kunna fokusera på framtiden och utveckla en god arbetsmiljö och ta vara på all kompetens som vi har i kommunen.

Vi ska heller inte glömma allt bra som händer. Vi är en kommun som växer med fler invånare, fler företag och företag som expanderar. Vi har en organisation som har gjort oerhört mycket gott jobb trots att det har varit tufft för många under våren.

Det här ska vi fortsätta bygga på och utveckla vidare.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ibland behöver kroppen stanna upp och invänta sin själ

Hela våren har varit en riktig energitjuv. Det har varit många och långa möten, mycket tankar, funderingar, telefonsamtal, mail och samtal. För alla inblandade har det varit en tuff process och det har tagit mycket på energin.

En hel del tuffa beslut har tagits och många skarpa och ibland elaka ord har sagts från vissa håll.

Det har skadat både förtroende och tillit mycket och det kommer ta tid att bygga upp på nytt. I vissa fall kommer det inte ens gå att reparera och det är tråkigt.

Jag får många frågor när jag möter människor och det märks att man bryr sig mycket. Jag försöker svara så mycket jag kan.

Men det finns mycket som har hänt och sagts, en del kan inte berättas av respekt för andra människor. Det medför också att en del av det som sägs och skrivs inte går att bemöta och så får det bli.

I början av juni bildades en ny majoritet i Falköping och de samtal vi haft känns riktigt bra. Vi har pratat om politik, bemötande och hur vi ska arbeta tillsammans för att skapa ett gott arbetsklimat.

Kommunstyrelsen tar tagit beslut om att uppdragen i presidierna ska upphöra och att nya val ska göras. Valberedningen har haft möte och ett nytt förslag finns. Jag hoppas vi kan göra dessa val på fullmäktige den 24 juni för att skapa ett lugn i hela organisationen innan sommaren.

Men det är fullmäktiges ordförande som bestämmer dagordningen och när vi fick dagordningen i torsdags var inte valärendet med. Jag hoppas att fullmäktiges ordförande kompletterar dagordningen med kommunstyrelsen beslut och valberedningens förslag så en politisk ledning finns på plats innan sommaren.

Vi är ganska många som behöver energipåfyllnad efter den här våren. Jag försöker få det genom att se allt det vackra som finns i naturen nu och ta vara på den lilla ledighet som finns på olika sätt.

Det är ju bra men….jag behöver verkligen få sova under bar himmel på en klippa på västkusten…NU!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

För samarbete krävs förtroende och tillit

Ett samarbete bygger på tillit och förtroende för att det ska bli bra. Centerpartiet och Kristdemokraterna har under tio år haft ett samarbete med Socialdemokraterna och det har under många år fungerat bra.

Men den senaste tidens turbulens har påverkat förtroendet och tilliten mycket, tyvärr inte till det bättre.

Under mars månad pratade jag med några inom S om kommunstyrelsens ordförandes olämpliga beteende vid olika tillfällen.

I början av april kom det fram mer information både till mig, KD och S. Bland annat om en händelse som senare ledde till en anmälan till fackförbundet Vision och en polisanmälan om sexuella trakasserier/ofredande.

I mitten av april bjöds S in till ett möte där C och KD ville prata om dessa händelser och där vi var tydliga med det var ett allvarligt läge. Under några veckor hade vi ytterligare möten och vår förhoppning var att det skulle bli en lösning där vi inte behövde ställa krav.

Den 8:e maj hade Centerpartiet medlemsmöte på grund av den uppkomna situationen. KD hade också möte och vi kom fram till att vi inte kunde fortsätta samarbetet om S inte gjorde något. Den 10 maj såg vi ingen annan utväg än att ställa krav på att kommunstyrelsens ordförande skulle avsäga sig sina uppdrag för kommunen och majoriteten.

S sa att de tog anmälningarna som kommit in på största allvar och skulle prata med kommunstyrelsens ordförande om att komma in med sin avsägelse. Den kom in i slutet av maj och innehöll avsägelse för uppdraget i kommunstyrelsen.

Trots att ledande personer i Socialdemokraterna fått information om vad som har pågått, vissa av dem till och med direkt från den kvinna som gjort polisanmälan angående ofredande, har man både i samtal med oss och i media hävdat att man inget vet. Det gör att förtroendet och tilliten skadas på riktigt.

Efter den första anmälan till Vision har det inkommit ytterligare 25-30 anmälningar. Det tyder på att det inte är en ensam och isolerad händelse det handlar om utan ett stort arbetsmiljöproblem även om polisutredningen blev nedlagd i brist på bevis.

Efter många möten inom Centerpartiet och Kristdemokraterna har vi idag haft möte med Socialdemokraterna och talat om att vi bryter samarbetet med dem.

I morgon kommer C och KD därför ta kontakt med M och L för att inleda en diskussion om att styra tillsammans som Alliansen. Vår bild är att de är beredda att tillsammans med oss ta ansvar för situationen och inleda en nystart för politiken i Falköping, där vi jobbar öppet och transparent med tillit i fokus, där vi tar vårt ansvar som arbetsgivare och mot medborgarna.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppgradering till 5.0

Igår uppgraderades jag till 5.0 och det verkar som att kroppen funkar även idag. Vilken tur att uppgraderingen inte krånglade 🙂

Dagen inleddes med extra god frukost innan jag gick till kontoret. Sen blev det en promenad med dottern, lunch med trevlig sällskap och litet kalas på kvällen med familj och närmaste kompis. Riktigt mysig dag!

Ibland får jag höra att det är väl inte så mycket att fira, att man blir äldre. För mig är det tvärtom, att man ska vara glad för att man får chansen att bli ett år äldre. Alla får inte det.

Ett stort tack till alla som har grattat mig!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Man lär sig nytt varje dag

Under våren har värderingar och mod att stå upp för värderingar och för människor som far illa ställts på sin spets. Det har varit en turbulent tid för många människor och min förhoppning är att det nu ska lugna sig och bli mer ”normalt”.

Under den här tiden har jag lärt mig mycket om andra människor och hur de agerar men även mycket om mig själv.

Jag har en klok väninna som brukar säga; – Det finns en mening och du kommer lära dig mycket på vägen. Kloka ord som jag brukar tänka på när det är tufft.

Men allt tar energi och idag var det skönt att ha en ledig dag med ”normala” sysslor. En heldag på vedbacken och sitta i fårhagen och titta på små söta lammisar är alltid mysigt. Nu är det kanske inte så att vedbacken är min vanligaste syssla men det är riktigt skönt att jobba sig så där riktigt trött som man blir av vedjobb.

Egentligen borde jag EU-kampanjat för nu närmar sig valdagen med stormsteg men det får bli under kommande veckor.

I onsdags började förtidsröstningen och det är roligt när man får meddelande om att människor redan har röstat och ännu gladare när de säger att de kryssat mig. Tacksam och ödmjuk för förtroendet!

Så till er som inte har röstat än, kolla in valkompasser, ta kontakt med kandidaterna för att ställa frågor så ni vet vem eller vilket parti ni ska rösta på när ni går till vallokalen.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

EP-valet, är det verkligen viktigt?

När vi röstade om medlemskap i EU var jag en av dem som röstade nej. Skulle vi rösta om medlemskap idag skulle jag rösta JA av många orsaker.

EU började som ett fredsprojekt efter andra världskriget genom att hitta samarbete inom bland annat kol- och stålgemenskapen för att minska risken för krig. Idag är det 28 medlemsländer som hittat samarbete inom olika område. Bland annat fri rörlighet av varor och tjänster inom Europa som ger oss större valfrihet.

Men behöver vi verkligen vara medlemmar i EU? Det är så långt bort, påverkar EU´s beslut dig och din vardag? Behöver vi rösta i EP-valet?

Ja, Ja och Ja!

Av alla beslut som tas i Sveriges kommuner är cirka 65-70 % påverkade av EU´s politik på något sätt. Därför är det oerhört viktigt att någon som delar dina värderingar representerar dig och Sverige i Europarlamentet.

Sedan vi blev medlemmar i EU har vi kunnat resa, bo, jobba och studera var vi vill i Europa. Vi kan ringa och surfa utan bli ruinerade när vi är i något av medlemsländerna.

Om olyckan är framme när vi är på semester kan vi ringa 112 oavsett var vi är och vara säkra på att få hjälp. En ovärderlig trygghet när hjälpen behövs som mest.

Vi har ett säkerhetssamarbete och gemensamt polissamarbete, Europol, som jobbar mot narkotikahandel, terrorism och människohandel över landsgränserna.

Alla minns nog de fruktansvärda skogsbränderna förra sommaren och tack vare vårt medlemskap fick vi hjälp från andra Europeiska länder. Oerhört värdefullt för alla inblandade!

Vi har stora utmaningar när det gäller miljö och klimat och här görs gemensamma satsningar för att minska klimatpåverkan. Bland annat genom forskning och satsningar på sol, – vind, – och vattenenergi. Tack vare Centerpartiet har andelen förnybar energi ökat och skogsindustrin har arbetats in som ett tydligare alternativ.

Centerpartiet har också jobbat för att införa förbud mot antibiotikabehandling i förebyggande syfte och idag är det förbjudet i hela EU.

Som dykare ser jag hur våra hav och stränder ser ut, vi får bilder och rapporter på djur som dör av svält på grund av att magarna är fulla med plast. Det här är inte bra!

Vi behöver alla tänka på var vi slänger plast och skräp men det räcker inte. Det här måste vi jobba med i hela Europa och världen.

Men vi har även vrak som ligger i våra hav som är en tickande bomb eftersom de inte tömts på bland annat olja. Det är svårt och medför stora kostnader att sanera vraken och ingen vill ta ansvaret för detta. Här behöver vi verkligen samarbeta innan katastrofen är ett faktum!

Jag är en av Centerpartiets kandidater till Europaparlamentet och en av mina hjärtefrågor är renare hav och vatten.

Som företagare och landsbygdsivrare ser jag också saker som behöver förändras och förenklas med EU´s riktlinjer. De måste ta hänsyn till att våra länder ser olika ut och har olika förutsättningar för att det ska vara en sund konkurrens.

Jag vill att vi fortsätter utveckla vårt samarbete när det gäller säkerhet och trygghet. Oavsett om det gäller brottlighet, narkotika, människohandel eller naturkatastrofer.

När vi röstade om medlemskap i EU var valdeltagandet 83 %. Därefter har valdeltagandet varit skrämmande lågt med tanke på hur mycket EU påverkar och betyder för Sverige.

Idag är det en månad kvar till Europavalet och oavsett om du går och röstar eller inte kommer EU´s politik påverka dig och din vardag.

Så, fundera på vad som är viktigt för dig, prata med kandidaterna, bestäm dig för vem som ska bli din representant, använda din rättighet och gå och rösta 26:e maj!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar