2020, ett bra eller dåligt år?

Det beror nog på…
Igår hade vi fullmäktige med årsbokslut som en av punkterna och de flesta i fullmäktige var eniga om att 2020 var ett väldigt märkligt år. Trots det finns det guldkorn även det här året och jag har plockat ur några av dem.

2020 känns lite som en berg – och dalbana med alla restriktioner som infördes, mildrades och skärptes, allt eftersom ny information om smittspridning kom. Både näringslivet och kommunens verksamheter har fått ställa om och göra på nya sätt och samverkan mellan näringsliv och kommun har varit oerhört viktig för båda parter. Trots stora utmaningar har våra medarbetare gjort sitt bästa för att lösa situationer som inte alltid varit lätta.

Barn och utbildningsnämnden fick snabbt införa distansundervisning, främst på gymnasiet men även på grundskolan. Med tanke på att vi inte jobbat på det sättet tidigare har man lyckats oerhört bra även om det varit tufft för både lärare och elever.

Socialnämnden beslutade om besöksförbud och stängde vissa verksamheter vilket påverkat våra äldre men även medfört merjobb för vår personal som varje dag gjort sitt bästa för de som bor i våra boende, behöver hemtjänst eller annan hjälp.

Kultur och fritid har stängt ner lokaler, ställt in aktiviteter men även hittat nya vägar för kommuninvånare att ta del av kultur i form av ”popup” runt om i kommunen och aktiviteter som påskäggsjakt har anordnats.

Tekniska nämnden har ställt om och levererat matlådor till hemmastuderande ungdomar istället för att servera mat i kommunens matsalar vilket har fungerat bra i de flesta fall.

Vi har haft medarbetare som hoppat in och stöttat i andra verksamheter än sina ordinarie. På det sättet har vi tagit vara på våra duktiga medarbetare samtidigt som det har ökat förståelsen och kunskapen för varandras verksamheter vilket jag tror är bra på sikt.

Jag är stolt över alla duktiga medarbetare som sett lösningar där det ibland känts omöjligt och jag vill rikta ett stort tack till er ALLA!

Under året har vi jobbat fram och antagit en ny arbetsmarknadsstrategi där kompetens och arbetslivsnämnden får ett större helhetsuppdrag för att på sikt minska arbetslösheten. Det kan vara genom utbildningsinsatser, praktik eller matchning mot näringslivets kompetensbehov.

Kommunens första mål handlar om social hållbarhet och under året har vi förutom arbetsmarknadsfrågan jobbat med trygghet, delaktighet och hur vi ska jobba mer över förvaltning- och nämndsgränserna.

Volontärsverksamheten Agera Mera startade upp och vi har bland annat haft samarbete med Svenska kyrkan med hemleveranser av mat till personer runt om i kommunen.

Nya digitala mötesplatser har startats upp för att människor trots pandemin skulle kunna mötas. Vi ser också att fina platåberg varit välbesökta i och med att fler varit ute och rört på sig.

Varje år ordnar kommunen feriepraktikplatser för ungdomar som går årskurs ett och två på gymnasiet. 2020 var det svårt i och med att många arbetsplatser inte tog in extrapersonal på samma sätt som förut. Tack vare ett gott samarbete mellan kommunens verksamheter och med Falköpings Hyresbostäder lyckades man fixa praktikplatser till alla som önskade. Stort tack!

Vårt andra mål handlar om kommunens attraktivitet och under 2020 bildades Platåbergsenheten som ska jobba med våra platåberg. Under många år har vi utvecklat Mösseberg men under 2020 har vi även jobbat med Ålleberg och vandringslederna där. Under 2021 fortsätter arbetet med att fixa leder, röja och förhoppningsvis kommer även en led göras iordning för personer med olika funktionsvariationer.

Arbetet med att ställa om behöver växlas upp och under 2020 påbörjade vi arbetet med att ta fram en ny klimatstrategi med fyra fokusområden. Hållbara transporter, förnybar och resurseffektiva produkter och tjänster, klimatsmart och hälsosam mat och sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler.

I och med att tätorten växer behöver vi se över hur stadsbussarna går. Vi har haft möte med Västtrafik och vi har börjat se över vilka nya behov som finns i och med att nya områden växer fram. Tåstorp, Fåraberget och Prästgårdsgärde är några områden som vi ser kan behöva utökad kollektivtrafik.

Vårt tredje mål handlar om ett näringsliv som utvecklas och det är riktigt roligt att vi återigen klättrar på Svenskt näringslivs ranking och landar på plats 33. Under året har vi jobbat aktivt mot näringslivet för att vara behjälpliga på olika sätt. Bland annat har Nyföretagarcentrum haft mycket information till företagarna i samband med de statliga bidragen.

Glädjande är att vi trots allt har ganska många gästnätter vilket är bra för våra turistföretag runt om i kommunen. Vi kan se att man turistat ”hemmave” eller i närområdet och man har unnat sig lite extra.

Marjarp fortsätter att utvecklas och vi har positionerat oss som ett känt logistikcenter och det är roligt. I samband med att mer transporter kan göras via tåg blir det kraftigt minskade koldioxidutsläpp som ligger helt i linje med det omställningsarbetet vi behöver göra.

Vårt fjärde mål som handlar om att kvalitén inom våra verksamheter ska öka. Under året har vi haft underbara medarbetare som varit ”på tåna” och verksamheterna har utvecklats. När pandemin lagt sig får vi utvärdera och ta vara på det bästa som hänt under 2020 och fortsätta den utvecklingen.

Årets resultat på 102,5 miljoner är överraskande stort men en stor del beror på överkompensation från staten. Kommunen behöver ett resultat på minst 45 miljoner för att vi ska klara våra investeringar och kommande underhåll. Ett större resultat medför att vi kan göra investeringar utan att låna så mycket vilket är bra både på lång och kort sikt.

Under året gjorde vi investeringar för 298 miljoner och vi hade en självfinansieringsgrad på 77 % vilket är ändå är ganska bra. Några av våra investeringar är Kinnarps förskola och Vindängens skola där barnen nu flyttat in i nya fräscha lokaler.

Det är så det ser ut, investeringar både på landsbygd och i tätorten och som Centerpartist är det så det ska vara. Stad och land, hand i hand.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *