Frustrerad!

image

Idag har vi fullmäktige med bokslut för 2015…och jag ligger nerbäddat 🙁

Det medför att jag får följa debatten via webben…Det medför viss frustration!

Våra mål för 2015 har varit attraktiv kommun, näringsliv som utvecklas, kvalité som ökar, folkhälsa och demokrati.

Under ett attraktivare Falköping har vi gjort satsningar på biogasanläggningen för att kunna ta emot mer matavfall och på så sätt tillverka mer biogas. Vi har hög självförsörjningsgrad på fossilfri energi genom biogas, fjärrvärme, vindkraft. En blåsig dag är vi helt självförsörjande på förnybar energi.

Vi växer som kommun och det är en förutsättning för att klara kommande behov av service i våra verksamheter men även för näringslivet när det gäller rekrytering av personal.

Projektet Connect har varit ett sätt att få fler i arbete, minska social utanförskap och skapa förståelse mellan människor. Projektet avslutades under 2015 med bra resultat där många har fått jobb, människor känt sig mer trygga och det har skapat en inkludering av olika människor i samhället.

Under ett näringsliv som utvecklas kan vi se att gästnätterna har ökat kraftigt vilket är positivt för både näringsliv och kommun. Några av ”dragplåstren” är alla läger och kulturaktiviteter som anordnas i kommunen, Mösseberg och skidanläggningen, Ekehagens forntidsby, Ålleberg och flygplatsen med olika arrangemang.

Vi får indikationer om att industrin och näringslivet i Sverige börjar få svårt att rekrytera rätt utbildad personal. Därför har ett utvecklat samarbete påbörjats mellan Lärcenter, gymnasiet och näringslivet. På det sättet kan vi matcha utbildningar som gör att fler kommer i arbete.

Vi behöver hela tiden arbeta med att utveckla kvalitén i våra verksamheter. Vi kan glädjas åt att många trivs med att jobba i kommunen och att förskolan och äldreomsorgen får höga betyg för deras verksamhet. Arbetet med att erbjuda heltid till alla som önskar pågår och det är många som väljer att gå upp i tid.

Under året har vi fått fler vuxna i skolan med olika professioner och på vissa skolor provar man tvålärarsystem för att kunna möta elevernas behov på ett annat sätt.

En god folkhälsa är viktigt ur många aspekter och här jobbar vi tvärsektoriellt över förvaltningarna. Precis som i de andra målen finns även här en utvecklingspotential. Vi behöver alla hjälpas åt för att öka den sociala hållbarheten tillsammans med olika organisationer och aktörer.

Demokratin är grunden till ett öppet och inkluderande samhälle, alla ska känna att de kan komma till tals och få framföra sina synpunkter. Medborgarkontoret är en bra mötesplats för detta där man kan mötas, få svar på frågor och framföra synpunkter. Språkvän är ett bra sätt att skapa broar över olika kulturer och skapar på sitt sätt en bra social hållbarhet.

Vi har gjort satsningar på landsbygden med bland annat en ny skola i Stenstorp, varit med och finansierat Åsarps idrottshall, gjort om Katarinagården i Torbjörntorp och Floby äldreboende.

När det gäller ekonomin har det tillkommit en del pengar från migrationsverket som fördelats i respektive nämnd och där barn och utbildningsnämnden har fått mest av pengarna. De har använts på olika sätt så att de ska komma alla våra barn till godo.

Vi har kunnat göra investeringar utan att höja lånen och har även kunnat betala av lite på våra lån.

Resultatet för 2015 blev ungefär 30 miljoner och det är ett bra resultat som vi kan glädjas över. Det ger oss möjlighet att fortsätta göra bra verksamhet och investeringar som gynnar alla våra invånare.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *