Hållbar framtid för Falköpings kommun

Det är namnet på majoritetens budget och flerårsplan 2022-2024 sin idag har debatterats på fullmäktigemötet.

Klockan 9.00 drog dagens möte igång och dagen har innehållit många debattinlägg som handlat om jobb och företagande, utbildning, näringsliv, investeringar och omställningsarbete.

Kommunen har sedan många år tillbaka fyra övergripande mål som vi jobbar med. Skapa förutsättningar för ett hållbart Falköping, skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping, skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas och kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med tillitsbaserad styrning.

Majoriteten har valt att göra de största satsningarna i det första målet men det får effekt i de andra målen, direkt eller indirekt.

Det handlar om mer pengar, 15 miljoner till barn -och utbildningsnämnden (BUN) som främst riktas till förskola och grundskola och det fortsatta arbetet med tidiga insatser. Sedan majoriteten tillträdde har ramen för BUN ökat med 40 miljoner förutom full kompensation för löneökningar. Dessutom har vi satsat cirka 500 miljoner på investeringar i förskolor och skolor.

Vi förstärker socialnämndens öppna dagverksamhet (2 miljoner) för att motverka ensamheten bland äldre.

Under året fick kompetens och arbetsliv ett större ansvar då ekonomisk bistånd flyttades över från socialnämnden. Uppdraget är att jobba för att få fler i utbildning och egen försörjning. Arbetet har startats upp men pandemin har inte underlättat, tvärtom. Majoriteten tillsätter 5 miljoner extra för att genomföra arbetsmarknadsåtgärder i syfte att minska arbetslösheten.

I Floby har man arbetat med områdesbaserad utveckling. Ett arbete som gjorts i samarbete mellan skola, föreningsliv, civilsamhälle och kommunen för att skapa mötesplatser, engagemang, delaktighet och gemenskap. Det här vill vi ska genomföras på fler platser i kommunen och ökar kultur och fritidsnämndens ram med en miljon.

Mer utsmyckning i kommunens tätorter tillsätter vi också mer pengar till, en miljon för utökade sommar och vinterdekorationer.

Vi tillför mer pengar till kommunstyrelsen för att vi ska kunna jobba strategiskt och innovativt med vår klimatstrategi vi tog beslut om tidigare i år. Vi ska även ta fram verktyg för att kunna mäta och följa upp det arbete som görs.

Kommunen utvecklas, fler etablera sig här eller vill bygga bostäder och det har medför ett högt tryck på personalen som jobbar på stadsbyggnadsförvaltningen. För att vi ska kunna hålla den service och bemötande vi vill tillsätter vi mer pengar för att öka takten i framtagande av detaljplaner.

Ska kommunen utvecklas behöver vi även göra investeringar, en del större och en del mindre.

Några av kommande investeringar som vi tog beslut om idag handlar om utbyggnation av gata och vatten/avlopp i Floby för att möjliggöra byggnation av nya bostäder.

Odensbergsskolan har påbörjats i år och kommer vara inflyttningsklar under februari 2022 om allt går enligt plan. Då tar renovering av förskola och kök vid och barnen och pedagogerna får en skola och förskola som de är värda.

Det har varit många turer runt ishallens renovering eller inte då vi förra året inte ansåg oss ha utrymme i vår investeringsbudget. Tack vare att skatteintäkterna inte dippade så mycket som vi befarade kan vi nu göra ett omtag och göra den större investeringen som önskats och som behövs.

En kommun behöver ha både attraktiv landsbygd och attraktivt centrum och 2022-2024 ska vi jobba med att försköna stadskärnan. Detta gör vi i samarbete med bland annat kyrkan.

Sammanfattning av majoritetens budget är att vi gör satsningar inom många olika områden, både på landsbygd och i tätort. Samtidigt säkerställer vi ett gott resultat på 49,7 miljoner för att kunna göra investeringar utan att låna till allt vi vill och behöver göra.

På det sättet vill vi i majoriteten bygga en hållbar framtid för att vi ska kunna leva det goda livet i hela kommunen.

När klockan var 19.00 var vi äntligen klara, det har varit en intensiv dag och vi var nog alla lite möra i både kropp och själ. Det märktes tydligt när ordförande Patrik Björk missade att räkna med sig själv i en reservation.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *