Det ska bli gött att gå till jobbet

Många har nog följt händelserna under våren i Falköpings kommun där C och KD valde att lämna samarbetet med S. Det har varit många frågor och spekulationer. Det finns de som trott att vi haft en dold agenda och de som tycker vi varit svikare. Det finns också många som tycker vi har agerat starkt, klokt och rätt utefter vad som hänt.

Igår fick vi ta del av den utredning som gjorts angående den psykosociala arbetsmiljön i stadshuset. Syftet har varit att kartlägga hur medarbetare uppfattar sin arbetsmiljö utefter kommunens riktlinjer vid kränkande särbehandling.

Det känns bra att medarbetarna nu på riktigt fått komma till tals och berätta om arbetsmiljön i kommunen. Det är en omfattande utredning där 35 personer fått berätta sin upplevelse. Det som framkommer är ganska skrämmande och bekräftar den bild som C och KD haft och larmat om, att det varit en väldigt hård miljö för personalen. Man vittnar om härskartekniker, om subtila hot, om lynniga politiker och sexuella trakasserier.

Det är Avonova som gjort utredningen och de har träffat dessa 35 personer i 50-90 minuter där de berättat om sina upplevelser. Avonova har alltså inte gått på hörsägen och de har inte anonyma berättelser som en del verkar tro. Alla som varit på intervju har själva ringt och bokat tid och därefter träffat någon av de tre utredarna. När utredningen presenterades är personerna avidentifierade för att slippa rädsla för repressalier.

Utredningen innehåller åtta olika delar, bland annat definitioner av begrepp, hur utredningen gått till och varför utredningen gjorts.

Den avslutas med en redovisning av rapporterade upplevelser angående arbetsmiljön, konsekvenser av detta och rekommendationer för vidare arbete.

Det är en väl utförd utredning och resultatet är tyvärr inte så förvånande för oss som på något sätt varit inblandade under vårens händelser.

Resultat av utredningen:

Flertalet (fler än 20 personer) framhåller en historia och en kultur med en stark politikerstyrning med befallande attityd och att man inte alltid känner sig respekterad.

Många (fler än tio) har upplevelser av en jargong som uppfattas negativ, tystande och i vissa delar sexistisk. De rapporterade upplevelserna av dåligt bemötande och härskartekniker är mer kopplat till kvinnliga medarbetare än manliga.

Berättelserna sträcker sig över tid och berör fler partier bakåt i tiden. Det har upplevts som att jargongen och kulturen utvecklades i positiv riktning under några år för att förändras från hösten 2017, årsskiftet 2017-2018. Då upplever man mer negativ jargong och att härskartekniker blev vanligare.

Det har framkommit berättelser från några (2-5 personer) som stämmer väl överens med definitioner av kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier.

Fler än fem personer har även beskrivit beteende som kan rubriceras som olämpliga sexuella anspelningar, trakasserier samt hot.

Efter att anklagelserna om sexuellt ofredande kom fram och fick medialt utrymme har personer upplevt verbal aggressivitet, subtila hot, oberäknelighet, lynnighet och påtryckningar om att ta ställning från politiker i ledande ställning.

Det här har skapat rädsla, osäkerhet och tystnad. Många har utvecklat strategier för att hantera rädsla genom att undvika vissa lokaler där man upplevt risken stor för att utsättas för obehagliga möten och man har bett om olika typer av skyddsåtgärder.

Flertalet (mer än 20) tjänstepersoner har upplevt att andra ledande politiker inte tagit sitt ansvar under den här aktuella perioden.

Flertalet (mer än 20) har rapporterat att deras upplevelser lett till olust, rädsla och känslan av att bli kränkt. De uppger också att förtroendet för ledande politiker blivit skadat för att man inte upplever att problematiken har hanterats eller tagits på allvar. Det finns också ett antal som är tveksamma till att fortsatt jobba i organisationen.

Det finns även personer (fler än 5) som upplever att arbetsmiljön är god och att de inte upplevt trakasserier.

Många (fler än tio) upplever att chefer i tjänstemännens organisation har hanterat händelserna bra och att det förtroendet finns kvar.

Fler än 5 personer rapporterar också att vissa politiker har svarat upp mot sitt ansvar och de därmed har kvar förtroendet för dessa.

Rekommendationer:

Avonovas bedömning är att en tillitsfull och respektfull relation mellan politiker och tjänstepersoner kommer vara avgörande för ett effektivt och konstruktivt arbete i kommunen och för en fullgod arbetsmiljö.

Den relationen är idag skadad, framförallt avseende tillit och respekt mellan tjänstepersoner och socialdemokratiska politiker. Avonova rekommenderar ett aktivt arbete med att få till en process som skapar större tillit.

Vissa uppger att tilliten är så skadad att den inte går att reparera och andra har behov av ärliga och klargörande samtal mellan fyra ögon för att kunna gå vidare. Avonova rekommenderar att de som är mest drabbade bör erbjudas enskilda, par eller trepartssamtal i reparativt syfte.

Det behövs också strukturerade samtal i grupp kring värdegrund, roller och ärendegång. Detta gäller främst politiker och nyckelpersoner i tjänstemannasfären och bör ses som en process över tid.

I utredningen framkommer tydligt att förtroendet och tilliten för socialdemokratiska politiker är kraftigt skadat och att det eventuellt inte går att reparera. Det framkommer också att de är del av att den här miljön har skapats.

Det är en av de bärande orsakerna till att C och Kd valde att lämna samarbetet med S för vi har sett det som beskrivs i utredningen. Men också för att vi upplever att de hanterat händelserna dåligt genom sin förnekelse och brist på dialog. Här finns också förklaringen till det breda samarbete mellan 6 partier som skapat en ny majoritet i kommunen.

Nu hoppas jag att vi ska kunna fokusera på framtiden och utveckla en god arbetsmiljö och ta vara på all kompetens som vi har i kommunen.

Vi ska heller inte glömma allt bra som händer. Vi är en kommun som växer med fler invånare, fler företag och företag som expanderar. Vi har en organisation som har gjort oerhört mycket gott jobb trots att det har varit tufft för många under våren.

Det här ska vi fortsätta bygga på och utveckla vidare.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *