Ett samhälle för alla

Årets konferens Vem f*n handlar om bostäder, jobb och utbildning och ett samhälle för alla.

Det är andra året som fyrkommunnätverket som består av Falköping, Borlänge, Lindesberg och Nässjö anordnar konferensen. Samarbetet mellan kommunerna har pågått ett antal år och vi jobbar med de gemensamma utmaningar som vi har i kommunerna. Det handlar om inkludering, utbildning och matchning av jobb, bostäder och viljan att prova nytt. Tack vare vår samverkan har vi genom åren fått möjlighet att träffa ministrar, statssekreterare och andra aktörer som är viktiga för kommunernas utveckling.

Årets konferens inleddes av Ibrahim Baylan, samordningsminister, som pratade om vikten med tidiga insatser för att minska risken att barn och ungdomar hamnar snett senare i livet. Ibrahim påtalar också det inte funkar om vi tror att kommunen eller staten ska lösa allt utan vi har alla ett eget ansvar.

Samtidigt behöver det bli en bättre samverkan mellan civilsamhället, kommun och riksdag för att möta de utmaningar vi står inför. Just detta med samverkan mellan civilsamhället, kommun, region, regering och andra organisationer är även övriga föreläsare under dagen överens om.

Bostadsfrågan är till stor del avgörande för en kommuns utveckling, möjlighet att växa och öka integrationen. I hela Sverige är bostadsbristen en stor fråga och det behövs aktörer som vågar bygga utanför storstaden. För att underlätta för byggnation, framförallt i de mindre kommunerna, behöver det bli regelförenklingar, strandskyddet behöver ses över men även om det går att minska byggkostnaderna.

Carola Lemne, VD för Svenskt näringsliv pratade om framtidens arbetsmarknaden och lyfter vikten av fler ”enkla jobb”. I EU finns ungefär 10 % enkla jobb, i Sverige bara 5 %. Skulle vi nå Danmarks nivå på 11 % skulle det ge 200 000 fler arbetstillfällen. Att vi dessutom har höga ingångslöner underlättar inte för de som vill in på arbetsmarknaden och inte har högre utbildning.

Hon lyfter också problemet med att vi inte tar vara på den kompetens som kommer till oss. Ungefär 50 % av de som kommer till oss har högkvalificerad eller eftergymnasial utbildning. Arbetsmarknaden har ett stort behov av dessa utbildade personer och vi har inte råd att vänta minst 15 månader innan de kommer in på arbetsmarknaden.

SKL har tagit fram en agenda med 65 punkter för att få fler människor i jobb och ett bättre mottagande. Agendan innehåller sex områden:
mottagande och bosättning, etablering på arbetsmarknaden, statliga ersättningssystem, integration i samhället, barn och unga och forskning/utveckling är de områden man jobbat med.

Näringslivsministern, Mikael Damberg, berättade att svensk ekonomi går som en Volvo, starkt framåt. Vi har den starkaste tillväxten i OECD-länderna som beror på ökad befolkningstillväxt och export av svenska varor och tjänster.

Han berättar om regeringsförslag som handlar om bättre matchning mot arbetsmarknaden och utvidgat RUT-system. Kunskapslyftet kunna utbilda sig till jobb genom bland annat yrkeshögskoleutbildningar.

Det sista inslaget för dagens konferens var hur man jobbar med integration i Canada. Steve Adler, Mayor of Austin, Texas, var med via Skype. Både Steve och Peter Mörkeberg, immigration Officer på ambassaden i Canada är stolta över den positiva inställning landets invånare har till invandring.
När det kommer nya invånare till Canada hälsas de varmt välkomna för vi ser värdet av att få nya medborgare, säger Peter. Det är en förutsättning för utveckling och för möta behovet av arbetskraft i landet. Civilsamhället tar ett stort ansvar för att få ett bra mottagande och fort få in nya medborgare i samhället.

Innan flyktingar, arbetskrafts- eller anhöriginvandring kommer till Canada har man gjort en ”scanning” av deras utbildningsnivå eller yrkeskompetens för att kunna matcha in de nya invånarna på bästa sätt när det gäller boende och möjlighet till jobb.

Jonas Fagerström på ISS har ungefär 9000 anställda i Sverige med 97 olika nationaliteter. På frågan om hur viktigt det är att alla kan prata bra svenska när de anställs svarar han, – det är bra om de kan svenska men jag har behov av alla språk inom företaget och de lär sig svenska under tiden de jobbar. Vi har arbetsuppgifter som inte kräver så mycket svenska och allt eftersom man lär sig språket kan man få andra arbetsuppgifter där mer utvecklad svenska behövs.

Avslutningsvis fick vi lite kloka tankar och funderingar med oss från några av dagens deltagare

Jan Bohman, kommunstyrelsens ordförande i Borlänge – Vi pratar om Borlängebon, inte om brukaren, kunden, kvinnan eller mannen, om du kommer från Norrbotten eller Mogadishu, vi är alla Borlängebor!

Irma Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg – Det är viktigt att alla människor räknas och är delaktiga hela tiden, inte bara ibland!

Anna-Carin Magnusson, kommunstyrelsens ordförande i Nässjö – Det är inte så farligt med förändringar, det utvecklar både oss och samhället.

Jonas Fagerström, ISS – vi behöver vända på synsättet, vi ska se invandringen som ett problem utan som en tillgång. Hur skulle det funka om jag hela tiden pratade om hur dåligt företaget går…

Conny Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Falköping – Ge kommunerna större ansvar, vi vet vad som behövs, vilka utmaningar som finns när det gäller bristyrken i den egna kommunen. Låt oss ordna utbildningar för att underlätta rekrytering hos företagen.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *