Minska vargstammen!

Den senaste veckan har flera djurägare i kommunen drabbats av vargattacker mot sina djur. Fruktansvärda öden, både för djuren och för djurägarna. Är verkligen ledsen för er skull!

Det finns olika viljor när de gäller varg, en del tycker att det inte ska finnas några vargar alls och andra tycker att vi ska ha vargar och då blir frågan hur många.

Det finns ett riksdagsbeslut om att Sverige ska ha en vargstam på 170-270 vargar men idag finns det betydligt fler och det blir ett bekymmer, både för de som äger tamdjur men det påverkar även viltet. Samtidigt skapar det stor oro för de som bor i områden där vargen är nära.

Centerpartiet vill att vargstammen ska hållas i det lägre antalet djur, alltså runt 170 djur. På fredag 2:e juni ska Daniel Bäckström, riksdagsledamot och förste vice partiledare för Centerpartiet debattera frågan med landsbygdsminister Peter Kullgren.

Till Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), interpellation från Daniel Bäckström, Centerpartiet

Våren 2022 beslutade riksdagen att rikta två tillkännagivanden till regeringen om den svenska vargstammen. Ett handlar om att det bör finnas regionala förvaltningsplaner för varg, eftersom vargstammen varierar över landet. I beslutet anges att en regionalt anpassad förvaltning ger en bra balans mellan bevarandet av vargstammen och hänsyn till dem som lever och verkar på landsbygden. 

Förvaltningen av varg ska utgå från det referensvärde som riksdagen beslutade 2013, mellan 170 och 270 vargar. Tillkännagivandet anger att värdet bör ligga i det nedre spannet om 170 individer med tanke på att vargpopulationen i landet förtätas. 

Riksdagsbeslutet lyfter även att hänsyn bör tas till att den svenska vargpopulationen är en del av den skandinaviska vargstammen som rör sig över gränsen till Norge. Med utgångspunkt i att den skandinaviska vargstammen inte ska bestå av fler än 230 individer bör Sverige ta ansvar för sin del och därmed ligga i det nedre spannet av referensvärdet. 

Riksdagen beslutade även om att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att undersöka ett samarbete med Norge om den skandinaviska vargstammen. Eftersom populationen rör sig i båda länderna vore det naturligt med en gemensam förvaltning. 

Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet röstade för båda tillkännagivandena. 

Ekots lördagsintervju den 6 maj 2023 uttalade landsbygdsminister Peter Kullgren att regeringen vill halvera den svenska vargstammen, från dagens 465 vargar till 170–270. När detta intervall skulle uppnås framgick inte av intervjun. 

En halvering innebär 233 vargar, vilket är fler än såväl det lägre spannet om 170 vargar liksom att den skandinaviska vargstammen som utgångspunkt inte bör överstiga fler än 230 individer, vilket anges i utskottets ställningstagande, som såväl Kristdemokraterna som Moderaterna ställde sig bakom våren 2022. 

Mina frågor till landsbygdsminister Peter Kullgren blir därför:

  1. Instämmer inte statsrådet och regeringen i riksdagens tillkännagivande om det nedre spannet om 170 vargar?
  2. När anser statsrådet och regeringen att den svenska vargstammen ska ha halverats, och vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att detta ska uppnås?
  3. När anser statsrådet och regeringen att en gemensam skandinavisk vargförvaltning ska implementeras, och vilka initiativ är statsrådet beredd att ta med anledning av detta?

Viktig fråga för många och jag hoppas att det blir ett positivt svar på Daniels interpellation.

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *