Hållbar framtid för Falköpings kommun

Det är namnet på majoritetens budget och flerårsplan 2022-2024 sin idag har debatterats på fullmäktigemötet.

Klockan 9.00 drog dagens möte igång och dagen har innehållit många debattinlägg som handlat om jobb och företagande, utbildning, näringsliv, investeringar och omställningsarbete.

Kommunen har sedan många år tillbaka fyra övergripande mål som vi jobbar med. Skapa förutsättningar för ett hållbart Falköping, skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping, skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas och kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med tillitsbaserad styrning.

Majoriteten har valt att göra de största satsningarna i det första målet men det får effekt i de andra målen, direkt eller indirekt.

Det handlar om mer pengar, 15 miljoner till barn -och utbildningsnämnden (BUN) som främst riktas till förskola och grundskola och det fortsatta arbetet med tidiga insatser. Sedan majoriteten tillträdde har ramen för BUN ökat med 40 miljoner förutom full kompensation för löneökningar. Dessutom har vi satsat cirka 500 miljoner på investeringar i förskolor och skolor.

Vi förstärker socialnämndens öppna dagverksamhet (2 miljoner) för att motverka ensamheten bland äldre.

Under året fick kompetens och arbetsliv ett större ansvar då ekonomisk bistånd flyttades över från socialnämnden. Uppdraget är att jobba för att få fler i utbildning och egen försörjning. Arbetet har startats upp men pandemin har inte underlättat, tvärtom. Majoriteten tillsätter 5 miljoner extra för att genomföra arbetsmarknadsåtgärder i syfte att minska arbetslösheten.

I Floby har man arbetat med områdesbaserad utveckling. Ett arbete som gjorts i samarbete mellan skola, föreningsliv, civilsamhälle och kommunen för att skapa mötesplatser, engagemang, delaktighet och gemenskap. Det här vill vi ska genomföras på fler platser i kommunen och ökar kultur och fritidsnämndens ram med en miljon.

Mer utsmyckning i kommunens tätorter tillsätter vi också mer pengar till, en miljon för utökade sommar och vinterdekorationer.

Vi tillför mer pengar till kommunstyrelsen för att vi ska kunna jobba strategiskt och innovativt med vår klimatstrategi vi tog beslut om tidigare i år. Vi ska även ta fram verktyg för att kunna mäta och följa upp det arbete som görs.

Kommunen utvecklas, fler etablera sig här eller vill bygga bostäder och det har medför ett högt tryck på personalen som jobbar på stadsbyggnadsförvaltningen. För att vi ska kunna hålla den service och bemötande vi vill tillsätter vi mer pengar för att öka takten i framtagande av detaljplaner.

Ska kommunen utvecklas behöver vi även göra investeringar, en del större och en del mindre.

Några av kommande investeringar som vi tog beslut om idag handlar om utbyggnation av gata och vatten/avlopp i Floby för att möjliggöra byggnation av nya bostäder.

Odensbergsskolan har påbörjats i år och kommer vara inflyttningsklar under februari 2022 om allt går enligt plan. Då tar renovering av förskola och kök vid och barnen och pedagogerna får en skola och förskola som de är värda.

Det har varit många turer runt ishallens renovering eller inte då vi förra året inte ansåg oss ha utrymme i vår investeringsbudget. Tack vare att skatteintäkterna inte dippade så mycket som vi befarade kan vi nu göra ett omtag och göra den större investeringen som önskats och som behövs.

En kommun behöver ha både attraktiv landsbygd och attraktivt centrum och 2022-2024 ska vi jobba med att försköna stadskärnan. Detta gör vi i samarbete med bland annat kyrkan.

Sammanfattning av majoritetens budget är att vi gör satsningar inom många olika områden, både på landsbygd och i tätort. Samtidigt säkerställer vi ett gott resultat på 49,7 miljoner för att kunna göra investeringar utan att låna till allt vi vill och behöver göra.

På det sättet vill vi i majoriteten bygga en hållbar framtid för att vi ska kunna leva det goda livet i hela kommunen.

När klockan var 19.00 var vi äntligen klara, det har varit en intensiv dag och vi var nog alla lite möra i både kropp och själ. Det märktes tydligt när ordförande Patrik Björk missade att räkna med sig själv i en reservation.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En fräsch och aktiv 50-åring

För 50 år sedan invigdes Falköpings bibliotek och idag firades 50-årsjubileumet med tårta, musik, dans och ballonger.

Biblioteket har varit en viktig del i nästan hela mitt liv. När jag var liten jobbade min mamma där och jag var på biblioteket nästan varje dag. Det fanns så himla mycket roligt att göra. Förutom massor av roliga böcker kunde man vara med på tävlingar, lyssna på skivor och busa i barnrummet med alla kuddar och gosedjur.

Det var dessutom lite spännande med alla människor som kom och gick, både in genom dörrarna och upp i den stora trappan som jag tror var klädd med blå heltäckningsmatta. Rättare sagt så tror jag alla golv hade blå heltäckningsmatta och det medförde att man kunde röra sig tyst.

Ibland försökte jag och min kompis smyga lite och gömma oss bakom gardinerna men vi var nog inte så tysta och osynliga som vi trodde för emellanåt fick vi en ”bläng” av någon besökare som inte uppskattade vårt påhitt.

Under den stora trappan kunde man ligga utan att vara synlig så där var jag och min kompis ofta och spanade på folk som såg allmänt farliga ut. Som tur är så var de inte så farliga som vi trodde och vem vet, kanske var vi de ”farligaste” i hela huset.

Däremot tyckte jag det var riktigt otäckt när jag fick följa med mamma på ”slutronden” efter stängningsdags. Då var vi ensamma i hela huset och det är riktigt stort med tre våningar inklusive undervåning med tidningsarkiv och till viss del släktforskning om jag minns rätt.

Mamma sa att vi behövde gå den här svängen varje kväll så att inte någon missat att biblo hade stängt. Dessutom var det så att släktforskarna kunde bli så engagerade i sitt sökande att de glömde både tid och rum.

Idag ser det lite annorlunda ut i bibliotekets lokaler, ingen heltäckningsmatta och inga hörlurar som var inbyggda i skåp som man fick låna när man skulle lyssna på skivor.

Förutom att böckerna finns kvar finns även den trevliga och kunniga personalen som man möter när man kommer in i biblioteket. Det har självklart bytt lite folk genom åren men trivseln har funnits kvar genom alla år.

Dansare från Art Dance

Dagen till ära var det tal, sång och dans och många människor kom och åt tårta och gick och kollade på minnesfoton sen byggnation och tidigare firande genom åren.

Från ett tidigare jubileum, många jag känner igen inklusive mamma 🙂

Grattis till 50 år av bra verksamhet och lycka till de närmaste 50 åren!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Allt från vård och omsorg till organisation, pension och kultur

Stämman fortsätter med diskussioner som har stor blandning, från vård och omsorg till organisationsfrågor.

Vi började dagen med att diskutera vårt tredje nya program, vård och omsorg av hög kvalité i hela landet.

Under pandemin har vi pratat mycket om ofrivillig ensamhet och det har varit ett bekymmer men risken finns för att den känslan kommer vara kvar även när vi nu öppnar upp samhället. Därför vill vi jobba för att minska den här ensamheten och få fler människor att på olika sätt få en större gemensamhetskänsla.

Digitala tjänster har under pandemin utvecklats i en rasande fart och vi behöver på olika sätt ta vara på och utveckla digitala tjänster även inom vård och omsorg.

Det finns många som av olika orsaker behöver ta ledigt för att ta hand om en nära anhörig. Idag tog vi beslut om att utreda om det behövs en ny lag när det gäller rätt till ledighet för vård av nära anhörig, VAN.

Lite senare på förmiddagen blev det debatt om kommunerna ska kunna anställa läkare eller läkare till kommunens boende. Det här yrkade jag avslag på! Som det är idag kan det vara svårt att få läkare till vårdcentraler och sjukhus som inte ligger i större städer. Skulle vi som kommun dessutom anställa läkare finns det risk för huggsexa och osämja mellan kommuner.

Redan idag har de flesta av kommunens boende samarbete med någon eller några av vårdcentralerna och det finns tillgång till läkare för de som behöver en läkarkontakt. Det går att utveckla mer om det behövs men kommunen ska inte anställa läkare.

Förslaget om att kommunerna ska kunna anställa läkare gick tack och lov inte igenom.

Lite roligt var att jag i efterhand fick höra att jag varit med på dagens eko i just den här frågan. Tack för att du berättade 🙂

Eftermiddagens område handlade om organisation, socialförsäkringar, pensioner och kultur.

Här var en av de stora frågorna pensioner och här tog vi beslut om att Centerpartiet ska fortsätta arbeta systematiskt för långsiktigt höjda och trygga pensioner. Bra!

Nu är det bara en förmiddag och två områden kvar. Skaraborgs ombud har varit aktiva i talarstolen under dessa dagar.

Nina har använt sina sex minuter väl!

En av oss har använt sina tilldelade sex minuter, jag har tio sekunder kvar så jag får vara snabb om jag ska säga något under morgondagens debatt.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Från jämställd familjepolitik till bekämpning av granbarkborre…

Det har varit två intensiva och intressanta dagar. Igår diskuterades och debatterades liberal demokrati, något som vi behöver värna om och utveckla varje dag i veckan.

Idag har vi debatterat grön ekonomi för fler företag och jobb där biogas, vindkraft och vätgas diskuterades och som vi vill utveckla.

Men vi debatterade även jämställd familjepolitik där ett av motionsförslagen handlade om föräldraförsäkringen vi har i Sverige. Förslaget var att lagstadga om att ytterligare två månader skulle öronmärkas för vardera vårdnadshavare.

För mig blir det jättemärkligt. Om vi har rätten att besluta om vi ska skaffa barn borde vi ha rätten att bestämma vem som ska vara hemma med barnet.

Grunden i Centerpartiets politik är att beslut ska fattas så nära den det berör som möjligt, gärna vid köksbordet och att vi ska ge kraft åt varje människa.

Jag yrkade med kraft avslag på den här motionen! Alla familjer ser olika ut och att få bestämma vem som ska vara hemma när familjen utökats tycker jag är en självklarhet. Det är redan idag två månader som är öronmärkta, det räcker tycker jag.

Jag har skrivit tidigare att det är många olika frågor vi diskuterar och det blir rätt påtagligt när vi har diskuterat jämställd familjepolitik och nästa talare pratar om bekämpning av granbarkborre. Även detta en viktig fråga för alla skogsägare i Sverige.

Nästa område var ”mitt” område, alltså det jag som Skaraborgs ombud skulle fördjupa mig i och vara med på förberedande möte.

I det mesta tycker jag att motionssvaren från partistyrelsen var bra men jag hade två andra yrkanden.

Det första handlade om att man behöver göra en grundlig översyn av riksintressen för att möjliggöra en hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Den andra frågan handlade om bevarande av åkermark där jag kan se att vi behöver göra en översyn om vad som är bra jordbruksmark eller vad som är, på ren Västgötska, ”sketmark”.

I Falköpings kommun har vi haft barnfamiljer som velat flytta till kommunen och bygga upp sin framtid, vi har haft årsrika par som velat bygga sig ett litet ”undantagshus” på sin egen ägda mark men de har fått ansvar på grund av det skydd som finns av åkermark/jordbruksmark.

Självklart ska vi vara rädda om bra jordbruksmark men som det är idag räknas även ”sketmark” in under skyddet och det är inte hållbart om vi ska ha en utveckling i kommuner med mycket jordbruksmark.

Under eftermiddagen har vi debatterat jämställdhet och utbildning och dagens sista område handlar om ekonomi, jobb och företagande, infrastruktur och transporter. Då är det dags att gå upp i talarstolen igen, då handlar det om att kunna få postutdelning varje veckodag.

För några kan det säkert tyckas onödigt men för mig och många andra är detta en viktig företag – och landsbygdsfråga.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Många positiva saker kan hända en regnig torsdag i september

Större delen av dagen har det verkligen öst ner men vad gör väl det när det händer många positiva saker?

Dagen börjades med att jag blev intervjuad av nomineringskommittén som ska lägga fram förslag på riksdagskandidater inför valet 2022.

Vid tolv-tiden startade Centerpartiets stämma som ska hålla på fram till söndag middag. Alltid roligt och intressant att diskutera partipolitik med kollegor från hela landet. Idag har vi debatterat två områden, en liberal demokrati och landsbygd, jordbruk, miljö, klimat och energi.

För mig, och många andra, är det viktigt att vi hela tiden jobbar med att utveckla demokratin och jag tycker programmet och många av motionerna som har antagits idag är bra.

Vi var många Skaraborgare som var uppe i talarstolen under dagen och det handlade bland annat om demokrati, vargbestånd och djurskydd.

I vanliga fall brukar vi vara 600-700 centerpartister från hela Sverige som träffas men på grund av pandemin sitter vi den här gången på många olika platser i landet. Det är trist att inte få träffas som vi brukar men jag är glad och tacksam för att vi från Skaraborg kan vara tillsammans under de här dagarna.

I och med att stämman startade idag kunde jag tyvärr inte vara med när första spadtaget togs för att bygga Odensbergs skola men ordförande i tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden var på plats.

På måndag drar arbetet igång på riktigt och skolan förväntas vara inflyttningsklar vecka 7-8 2022. När skolan är klar börjar renoveringen av förskola och kök. Det känns så bra att vi äntligen är igång för detta har varit en av partiets stora hjärtefrågor, både innan och efter skolorganisationsbeslutet.

Som bonus på en bra dag fick jag träffa en härlig kompis från Halland som hade vägarna förbi Skövde där vi är under stämman. 🙂

Imorgon är det dags för nya områden, bland annat en stark grön ekonomi med fler företag och bostadsfrågor då jag ska debattera för en hållbar stads- och landsbygdsutveckling.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vandring på Ålleberg

I veckan hade Adam och jag möjlighet att följa med på vandring med Anki Rundquist, FalbygdsTurism.

Anki startade sitt företag tidigare i år, något som kan kännas lite skrämmande under detta pandemiår. Anki svarar glatt att det har gått bra trots allt och kanske beror det på att mina vandringar är utomhus i härlig miljö och att många har hittat ut på ett annat sätt under pandemin.

Anki gör vandringar på Ålleberg men även i och runt Luttra, bland annat Luttra kyrkby. Vi fick följa med på den ”lilla rundan” på Ållebergs ”änne” där det finns mycket spännande att få höra om. Vad sägs om platsen där guldhalskragen hittades eller där porten till Ållebergs ryttare finns?

Det är med stor inlevelse som vi får höra om både sägner och hur våra platåberg är uppbyggda men vi får även en ”rundvandring” i alla våra platåberg som finns i närområdet. Det är verkligen häftigt!

Falköpings kommun är delaktig i projektet ”Platåbergens geopark” där vi tillsammans med andra kommuner jobbar för att etablera Sveriges första Unesco Globala Geopark. Skulle vi få till det är det en kvalitetsstämpel och ett bevis på att natur- och kulturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksammas internationellt. Självklart är Anki engagerad även här och det märks tydligt att hon är stolt över våra platåberg och dess historia.

Under Mekelsmäss gör Anki en del vandringar, låter det intressant att hänga med? Då tycker jag att du ska höra av dig till henne.

Publicerat i Okategoriserade | 2 kommentarer

Full fart!

Vissa mornar är helt magiska med solen som sakta värmer upp dagen och dimman får ge vika. En sådan dag som man ska vara ute i skogen och bara njuta.

Men så ser inte dagarna ut, nu är det mötesrace som gäller. Efter ett år med bara digitala möten är det nästan lite chockartat med alla ”livemöten”.

Under onsdagen hade vi först möte där alla partier var med och diskturade kommande verksamhetsplan för kommunstyrelsens fortsatta arbete. Bra samtal med många kloka idéer som handlade om trygghet, inkludering, blandad bebyggelse, skola och förskola.

På eftermiddagen var det kommunstyrelsemöte där vi fick aktuell information om arbetet med Platåskolan där vi tittar på olika alternativ. Det var många beslut som skulle tas och några av dem handlade om utbyggnad av Bredängsgatan i Stenstorp, försäljning av tomt till OBOS för fortsatt byggnation och utbyggnad av nya spår på Marjarp.

Sist på dagen var med möte med majoritetspartierna där vi bland annat fick information från barn och utbildningsnämndens verksamhet.

Vi slutade strax före 19 så jag hann precis förtidsrösta i kyrkovalet så nu är det också fixat. Har du röstat än?

Efter en lång mötesdag fick det bli lite smaskig kvällsmat, egenkokade kräftor. 🙂

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hur vill du att kyrkan ska vara?

Förtidsröstningen är i full gång och på söndag, 19:e september är det sista dagen för att rösta i kyrkovalet.

Ibland kan jag höra att kyrkovalet inte är så viktigt men då behöver vi nog fundera på vad vi vill att kyrkan ska stå för.

För mig är det viktigt att vi har en öppen och nära folkkyrka där alla människor är välkomna oavsett bakgrund, utbildningsnivå, titlar eller vilken partner man har.

Vi ska ha en kyrka som tillåter kvinnliga präster, samkönade äktenskap och som bygger på gemenskap och engagemang samtidigt som den erbjuder lugn och tid för eftertanke när vi behöver det.

Det är viktigt att vi vårdar våra kyrkor men även att de utvecklas och att nya mötesplatser skapas. Satsningen som kyrkan ska göra i kyrkoparken och i stråket mot torget är ett sätt att skapa en ny modern mötesplats, en oas mitt i stan. Det kommer ordnas med fina utemiljöer där man kan finna ro, fika med familjen, leka eller ha utegudstjänst.

Centerpartiet kommer jobba just för detta, en öppen och tillgänglig kyrka, mötesplatser och gemenskap. En plats dit du kan komma i glädje och sorg eller bara för att få en stunds ro. Där satsningar görs på våra barn och unga och där vi värnar om alla människors lika värde.

Centerpartiet vill vårda och utveckla vårt kulturarv som våra kyrkor är i hela kommunen och att det vi gör ska vara miljömässigt klokt så att våra barn kan växa upp i en bra värld.

För mig är dessa frågor viktiga och jag ställer upp som kandidat i årets kyrkoval och att rösta i kyrkovalet är en självklarhet.

Hoppas även du kommer att rösta för din röst är lika mycket värd i kyrkovalet som i andra val.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vet du hur många fotbollsplaner 40-50 000 m2 är?

1995 gjordes en förstudie för att se om Falköping skulle kunna bygga en kombiterminal och på sikt skapa ett logistikcenter på Marjarp.

2006 fick vi besked från Banverket att vi kunde köra igång och därefter har området utvecklats allt eftersom. Det är roligt att se alla olika verksamheter som vuxit fram på Marjarp, Skaraborg Logistic Center under de här åren.

Foto: David Jönsson, kommunikatör Falköpings kommun

Idag kunde vi skriva ny historia då Jula Logistics AB tillsammans med kommunen hade presskonferens om Julas stora satsning vid Skaraborgs Logistic center.

Satsningen är en lagerlokal på 40-50 000 m2 till en kostnad på 250 miljoner kronor. Planeringen är att byggnaden ska stå färdig vid årsskiftet 2022-2023.

Jag tycker det är svårt att förstå hur stort 40-50 000 m2 är men det är som 9-10 fotbollsplaner. Det kommer bli Skaraborgs näst största lager efter Julas befintliga centrallager i Skara.

Samtidigt kommer det byggas ytterligare järnvägsspår på området som gör att man kan göra omlastningar ”inhouse”, alltså under tak precis som man gör i Green Logs lokaler.

När allt är klart och om alla planer går i lås kan vi få 70-100 nya arbetsplatser i kommunen vilket alltid är välkommet.

Men lika viktigt är det att behålla de arbetstillfällen som redan finns och det gör vi genom att det är mycket verksamhet i området. Handel föder handel sägs det och det stämmer gott. Mer rörelse på Marjarp gör att fler behöver mat, drivmedel, utbildad personal och så vidare.

Markarbetet är påbörjat och det ska bli spännande att följa arbetet med byggnaden när det kommer igång.

Lycka till i det fortsatta arbetet!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Klart för byggstart!

Bild: Anders Winlöf

I kväll har vi haft höstens första kommunfullmäktige och Odensbergs skola, förskola och kök var ett av ärendena.

Barnen och pedagogerna i Odensbergs skola har verkligen dåliga lokaler att vistas i och har haft det under många år.

Redan när vi diskuterade skolorganisationen 2016 var Centerpartiet tydliga med att Odensbergs skola och förskola skulle vara kvar för att det fanns ett gott elevunderlag och att nya lokaler behövdes.

Det finns fortfarande ett gott elevunderlag och för oss har inget förändrats, vi och majoriteten står fast vid beslutet som togs 2017.

Socialdemokraterna yrkade avslag på punkten som handlade om skolan och hävdade att saker har förändrats i Odensberg.

Jag tänker att det som har förändrats sedan beslutet togs är att Socialdemokraterna har landat i opposition och kan visa sin riktiga sida, att enbart satsa på skolor som finns i Falköpings tätort.

Efter en lång debatt kunde vi äntligen ta beslut och nu kan Odensbergområdets barn, föräldrar och pedagoger andas ut….

Nu kan vi börja bygga!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar