Kompetensförsörjning, en utmaning vi behöver lösa!

Under förra veckan hade jag möjligheten att vara på många intressanta besök. Vi var på Nötcenter Viken, Skövde slakteri, SLU i Skara och på Helanders Ekomat utanför Floby. Olika besök men ändå sammanflätas verksamheterna, både i möjligheter och utmaningar.

På Nötcenter Viken där vi träffade Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, Ulrica Nilsson, platschef Viken och Alexander Runesson, foderutvecklare, Viken som berättade om verksamheten. De forskar bland annat på foder och hur det påverkar mjölkproduktion och metanutsläpp och rätt foder kan ge ökad mjölkproduktion och minskade metanutsläpp.

Några av utmaningarna som de såg var höga priser på insatsvaror och att det behövs mer Svensk produktion för att minska sårbarheten. Kompetensförsörjning är också en stor utmaning och det skapar oro.

Just kompetensförsörjning är en stor utmaning inom alla branscher idag och vi behöver arbeta tillsammans för att hitta en lösning på det.

När vi var på Skövde Slakteri träffade vi Stefan Kylén, VD sedan drygt två år tillbaka berättar om företaget som startades av Familjen Ögren. Skövde slakteri är det största privatägda slakteriet som är certifierade enligt de senaste GFSI-standarden, Krav och MC Donalds.

I Skövde är de cirka 200 anställda och under en normalvecka slaktas runt 7000 grisar och 800-900 nötdjur. De levererar ut till 25-30 butiker varje dag och i Skaraborg finns den största marknaden. Man kan även se att efterfrågan på svenskt kött har ökat, vilket är glädjande.

Stefan lyfter också kompetensförsörjningen som en utmaning och det är både slaktare och styckare som det är brist på. Ett sätt att lösa det kunde vara lärlingsutbildning men då behöver reglerna ändras så att man kan fortsätta lärlingsutbildningen även något annat arbete skulle dyka upp. En lärlingsutbildning tar ungefär 40 veckor.

Stefan avslutar med ett klokt och sant uttalande, det finns ett jobb till alla, de behöver bara bli matchade till det de passar till.

Utbildning och forskning på SLU i Skara blev vårt nästa besök. Maria Andreasson, platschef i Skara, tog emot oss och berättade som verksamheten. Idag är det ungefär 120 personer som arbetar på SLU ett 40-tal olika utbildningsprogram.

En del utbildningar är digitala och som vänder sig till företagare, bland annat livsmedelskörkortet. De har även haft utbildningar tillsammans med Arbetsförmedlingen där de vänder sig till utländska agronomer och där man blandar svenska och praktik. De är oftast välutbildade men fem-sex års utbildning bakom sig, de behöver bara ”konvertera” kunskapen så att den fungerar i Sverige.

Vi vill utveckla och bygga en ”Green innovation park – en grön nod i Skara. Vi har ansökt om förstudiemedel som vi fått beviljat, säger Maria. Om det blir verklighet blir vi en av fyra noder, tillsammans med Uppsala, Alnarp och Umeå.

Vårt sista besök var hos Helanders Ekomat utanför Floby där Carl och Sophie tog emot oss. De har sedan 2016 drivit sitt företag, från början var det att bygga upp fårgården men därefter har det blivit odling och nu är restaurangen på gång. Vi är i ständig byggprocess säger Sophie och ler.

Vi är näst intill självförsörjande på mat, vi har potatis, kött, grönsaker, svamp och så vidare. Gården har idag 260 tackor och ett gäng baggar.

Det är mycket att hålla ordning på, många lagar och regler att förhålla sig till när man har djur eller att starta upp en restaurang. Vi förstår att det är viktigt och att det är en säkerhetsfråga men det hade underlättat mycket om det funnits en checklista. Vi vill göra rätt men det är inte så lätt att hitta allt som ska göras men vi har haft bra kontakt med MÖS, säger Sophie.

Restaurangens inredning är till stor del återvunnit material, vi försöker ta vara på det vi har och på så sätt blir det mer personligt, säger de båda. Jag kan bara hålla med och förhoppningsvis kan de öppna restaurangen i oktober. Lycka till!

Kompetensförsörjning behöver vi lösa tillsammans för att vi ska ha gröna näringar framöver men det behövs även mindre regelkrångel och att myndigheter borde kunna ha en gemensam ”portal” dit man kan skicka redovisningar/rapporter. När man startar upp eller bygger ut en verksamhet är det mycket att tänka på och en checklista där man enkelt kan hitta vad man måste tänka på skulle underlätta mycket. Sen behöver tjänstepersoner och politiker förstå förutsättningar för och vikten av de gröna näringarna.

Tack till alla som vi träffat och för kloka medskick!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Intensiv, intressant och inspirerande!

Igår var en sån där intensiv, intressant och inspirerande dag som ger mycket energi.

Dagen började med beredningsmöte med aktuella kommunala ärenden och planering för höstens arbete.

Därefter var det dags att åka till Skövde för att träffa Annie Lööf som under onsdagen skulle vara i Skaraborg och första stoppet var på torget i Skövde.

Frågor som diskuterades var demokrati, jämställdhet, jämlikhet och bemöta våld i nära relation. Det handlade bland annat om vård och forskning på sjukdomar som kvinnor kan drabbas av. Kvinnor får vänta längre för att få vård, smärtstillande och forskning görs inte i samma utsträckning som när det gäller manliga sjukdomar. Centerpartiet vill tillsätta mer pengar för att öka forskningen för att fler kvinnor ska få hjälp.

Nästa besök var på forskningsgården Viken i Falköping där Roland Andersson och hans fru Ing-Marie mötte upp.

Roland, Annie och Ing-Marie

Roland fick partiets finaste utmärkelse, Bramstorpsplaketten, för lång och trogen tjänst. Ett varmt grattis Roland!

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, Ulrica Nilsson, platschef och Alexander Runesson, foderutvecklare på Nötcenter Viken, berättade om verksamheten.

Lantmännen ägs av cirka 19 000 lantbrukare och har runt 10 000 anställda där en tredjedel arbetar i Sverige och är ett av de 25-30 största företagen i Sverige.

Vikens försöksgård har 400 mjölkkor och totalt 950 djur på gården och en de forskar mycket på foder till djuren. Det kan vara att rätt foder ger mer mjölk eller att det ska minska metanutsläpp som faktiskt sker mest genom djurens rapar och inte fisar.

Tack för intressant besök och för att ni tog emot oss med kort varsel.

Sista anhalten för dagen var Vårgårda och partiledarutfrågningen. Jag har inte varit där tidigare och måste säga att jag blev både förvånad och imponerad av hur stort det var. De räknade hur många som kom och besökssiffran trodde han skulle komma upp i minst 850 personer.

Tre område togs upp, klimat, integration och religion togs upp under den här timman och här är ett litet axplock från det.

Ekonomi och tillväxt behövs för forskning, innovation och företag för att det ska bli en omställning, biologiska mångfald och hållbar utveckling och tillväxt. Miljö- och klimatfrågor är en nödvändighet för vår framtid, svarade Annie.

Integration skapas bäst genom människor kan komma in i samhället genom utbildning, jobb och boende.

Religionsfrihet är en av grundlagarna i Sverige och en rättighet som alla människor har. Det gäller oavsett om man har en religion eller om man väljer att inte ha det.

Det finns mycket mer att berätta om utfrågningen men det får bli en annan gång.

Nu är det dags för nya äventyr!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rena vatten och hav?

Varje timme spolas ungefär fem badkar skräp upp längs Bohuskusten.
80-85 % av skräpet är plast och forskare tror att det kan vara mer plast än fisk i våra hav år 2050 om vi inte agerar nu.
Men det finns mycket annat som inte heller hör hemma i våra vatten, bland annat fimpar, bildäck, batterier och elsparkscyklar.

Då är det ändå bara det som är synligt, alltså inte kemikalier, läkemedelsrester och så vidare som vi vet finns i våra hav och sjöar.

Många reningsverk har idag svårt att ta hand om läkemedelsrester, upplösta fimpar, narkotika och så vidare vilket medför att det påverkar vårt vatten.

Det gör även vraken efter fartyg som efter många år under ytan riskerar att läcka olja och kemiska stridsmedel som finns ombord. Den högsta koncentrationen av vrak finns samlade inom ett område som är cirka fem kvadratkilometer stort och ligger väster om Måseskär. I detta område finns det 13 vrak och ytterligare 15 i närheten som sänktes av de allierade 1946-1947.

Lastrummen på fartygen fylldes med konventionell och kemisk ammunition och man tror att åtminstone 170 000 ton kemiska stridsmedel dumpades i Skagerrak under den här tidsperioden.

Ett av Sveriges miljöfarligaste vrak, Skytteren utanför Lysekil, sanerades tack och lov tidigare i år på 175 000 liter olja och oljeblandat vatten.

Som dykare ser jag hur plast, övergödning och utsläpp påverkar växt- och djurlivet och det gör mig riktigt orolig.

Ska vi ha rena vatten och hav framöver behöver vi fortsätta arbeta för att minska plastartiklar, övergödning och utsläpp men även sanera miljöfarliga vrak och utveckla reningsverken för att kunna rena vatten från bland annat läkemedelsrester.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Wohoo, plötsligt händer det man bara hört talas om

I helgen var vi ett gäng och dök i Kosterhavet och innan man hoppar i berättas det om tänkbara djur man kan se under dyket. Hummer, Blågylta, Gyltor och självklart krabbor men de är så vanliga att de inte ens nämns.

På det första dyket skulle vi kunna se en meteorit, vilket i sig är ovanligt, men även Knaggrocka som verkligen inte hör till vanligheten.

Jaja tänkte jag, vi får rikta in oss på meteoriten som verkligen är häftig med allt djurliv som lever i och runt den.

Vi hoppar i och ger oss iväg på ”meteoritjakt” men sikten är inte så bra och vi navigerar fel vilket medför att vi inte hittar den utan kommer ut på ren sandbotten. Vi börjar ta oss tillbaka till utgångsläget och plötsligt, på cirka 30 meters djup kommer den simmandes…En Knaggrocka! Jag kan lugnt säga att jag bannar mig själv för att kameran ligger kvar på land.

Foto: Knaggrocka, Hans Hillevaert CC BY-SA4.0

Jag har sett rockor när jag dykt utomlands men aldrig i Sverige och det var verkligen en häftig upplevelse att få se en i Sverige.

När vi kommer upp till båten berättar jag om vårt ”fynd” för killen som har dykutfärden och han berättar att under alla hans år som dykutfärdsarrangör är det bara ett fåtal som sett Knaggrocka.

Det finns ungefär 2000 olika arter av sjöstjärnor och en av dem är Kuddsjöstjärnan. Den är enligt den svenska rödlistan nära hotad vilket betyder att den är sårbar och kan dö ut inom ett medellångt tidsperspektiv.

Det är alltså inte så ofta man ser Kuddsjöstjärna men på ett av dyken lyckades vi se tre stycken och jag blir lika glad varje gång.

Foto: Kuddsjöstjärna, Jenny Höglind

Nu längtar jag efter nya dyk och nya upplevelser 🙂

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En dag i kärlekens tecken

Det finns inget finare än kärleken
Ingen vind är starkare än
Kärleken kärleken
Det finns inget skönare än kärleken
Inget vin smakar bättre än
Kärleken kärleken

Tomas Ledins ord och jag kan bara hålla med.

Idag har jag haft förmånen att viga två par i härlig utemiljö, sol, grönska, uppklädda och glada människor, många glädjetårar och brudpar som det lyser om.

På ett av bröllopen höll pappan ett tal till sin dotter och han avslutade han med ett klokt råd.

Ha tålamod, prata med varandra, rör vid varandra – varje dag!

Det gäller inte bara brudpar eller nygifta utan oss alla men ibland behöver vi bli påminda så nu har jag påmint er ;-).

Stort grattis till brudparen, ta vara på kärleken och varandra!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Danska vägens gruppboende

Som jag skrivit tidigare hade vi två Folkhälsopris att dela ut i år. Ett av dem fick Violeta Kazic och det andra priset delades ut på nationaldagen till Danska vägens gruppboende.

Det var ett härligt gäng jag mötte och de berättade gärna om sin resa för det är just en hälsoresa de har gjort om än inte fysiskt resande.

Varje dag går de på promenad och på helgerna kan det vara lite andra aktiviteter som de boende och personalen hittar på men för varje steg blir det meter och till slut kilometer.

Dessa kilometer ritas in på en karta och tar dem långt ut i världen och när de fick priset var de i Kina. Samtidigt som de håller igång kroppen lär de sig mycket om olika länder. Jag tror vi är många som skulle må bra av att ha ett ”resmål” för att komma ut och röra på oss lite mer.

Stort grattis till er alla!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Falköpings Rotaryklubbs vårgåva

Rotary är en internationell välgörenhetsorganisation samtidigt som det är ett företagsnätverk. Under Rotaryåret 2021-2022 har jag varit president i Falköpings Rotaryklubb och det har varit väldigt roligt.

I höstas tog styrelsen beslut om att vi ville skänka pengar till välgörenhetsorganisationer mer lokalt. Pengarna som vi skänker är insamlade genom lotterier där många lokala företagare bidragit med vinster. Stort tack till alla er!

Innan jul skänkte vi 5000 kronor till Svenska kyrkan och deras julmatskasse. Nu var det dags att skänka vårens pengar och vi hade två bra organisationer att välja på.

Valet stod mellan Rädda Barnen och Hela Människan-RIA men vi kunde inte välja utan vi valde att skänka 5000 kronor till vardera.

I motiveringen gällande Rädda Barnen i Falköping står det bland annat om de många frivilligt engagerade människor som finns på kommunens skolor och hjälper barnen med läxläsning, en verksamhet som samtidigt innebär att det skapas en relation mellan barn och vuxna –  vilket är värdefullt, både för den yngre och den äldre. 

Rotary lyfte också att Rädda Barnen har ordnat så att fler barn har kunnat gå på simskola, och arrangerar också resor till Astrid Lindgrens värld.

−  Jag känner mig hedrad, och tackar å hela styrelsens vägnar, och jag lovar att vi ska använda pengarna på ett bra sätt, sade Birgitta Ullemark från Rädda Barnen.

−  På söndag arrangerar vi årets bussresa till Astrid Lindgrens värld. Rädda Barnen bjuder på bussresan och Astrid Lindgren på entré.
− Vi har också haft läxläsning på Dotorpsskolan för första gången i år. Många som hör om vår verksamhet säger att de inte hade en aning att vi gör så mycket, och frågar hur vi har råd. Genom den här sortens bidrag, bland annat, sade Birgitta Ullemark.

I motiveringen till Hela Människan togs Rotary upp det viktiga arbetet som görs i det gula huset på Warenbergsgatan, där dörrarna står öppna alla vardagar för den som vill komma in och värma sig, sitta ner och träffa andra, ta en fika eller äta lunch.

Verksamheten  handlar om rätten till ett värdigt liv för alla, även dem som faller igenom samhällets skyddsnät.

− Jag blev väldigt överraskad och glad, när jag blev ombedd att komma hit lite tidigare, sade Jenny Jakobsson, verksamhetschef för Hela Människan i Falköping, som var bokad som lunchföreläsare.
− Jag lovar att pengarna ska komma väl till användning och tusen tack för att ni tror på oss, sade hon också.

Roligt att vi kan vara med och göra nytta lokalt. Tack för ert engagemang!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vilken dag!

Falköpings kommun är en företagsrik kommun med många små, medelstora och ett gäng stora företag. Dessutom finns det många energiska och idérika människor som blir besöksmål även om de inte har ett företag.

Idag har jag varit på besök hos några av dem och först ut var Sven-Olof Göransson på Ölstorps gård i Sörby.

Redan för 40 år sedan började han med lantbruk och 1989 byggde han sin ladugård. Idag har han drygt 60 kor och totalt har han 170 djur. Han odlar allt foder och spannmål själv förutom att han sköter om allt annat. Mjölkningen tar runt sex timmar per dag i och med att jag mjölkar två gånger per dag säger Sven-Olof. Det tar mycket tid men det är det värt, det ger mycket tillbaka fortsätter han.

Sonen Gustav går på Sötåsen och han är intresserad av djuren och gården och det gör gott när vi kan jobba tillsammans. Annars är det svårt att få tag på arbetskraft, det är nog en av de största utmaningarna branschen har.

Mjölkproduktionen är grunden till det mesta. Det ger kalvar till köttproduktion, ökad självförsörjningsgrad, öppna landskap och arbetstillfällen och det är viktigt att politiken förstår sig på branschen.

Förutom allt arbete som finns på gården hade Sven-Olof bakat en fantastiskt god rabarberpaj. Stort tack för ett intressant och lärorikt företagsbesök och god paj.

Nästa besök var på restaurang Trekanten i Floby och Sabir Zahoor. Han driver restaurangen som ligger i anslutning till AC Floby och har varit där i fem år.

Det är idag två anställda och de har öppet måndag till fredag och serverar lunch till alla som vill komma och äta. Vi har runt 100-tal gäster varje dag förutom på torsdagar, då kommer 130-140 gäster.

Jag och Maria gissar att det är ärtsoppa och pannkakor som drar men å vad fel vi hade. På torsdagar serveras nämligen hamburgare på svenska råvaror.

Varje dag serveras fyra till fem olika rätter, allt från husmanskost, internationella rätter till vegetariskt och olika sallader.

Sabir planerar menyn och inköp och svenska och/eller ekologiska råvaror är väl representerade i köket.

Vi fick en liten pratstund med Sabir innan gästerna strömmade in och det märktes tydligt att maten var uppskattad. Stort tack för god mat!

Nu var det dags att åka vidare till nästa besök där Jonas Fredriksson på Olof-Persgården och dottern Iris tog emot oss. Jonas tog över gården från sin moster 2011 och driver sedan dess en KRAV-gård.

Jonas har ett 60-tal djur varav 20-talet är dikor med kalvar och han föder upp dem hela vägen till slakt. Han är helt självförsörjande på foder vilket gör tillvaron enklare och på samtidigt mer ekonomiskt gynnsamt, framförallt i nuläget när det är oroligt i världen.

Vi avslutar med att hälsa på hos hönorna och fick se hur de gjort smarta reden där de lätt kan plocka ägg utan att störa så mycket inne hos dem. Roligt att se att de hade bruna, vita och gröna ägg och om ni tittar noga så ser ni ett brunt och ett grönt ägg i redet.

Tack för ett intressant besök.

Nästa besök är inte så långt därifrån för nästa besök är hos Egon Svärd och Sven Lindberg som sedan 2013 är kända för sin vedkonst.

Det började med att en kvinna hade gått förbi när de staplade sin ved och sagt att det såg ut som en kyrka och plötsligt hade en idé fötts och första året byggde de en stavkyrka.

Därefter har fantasin flödat och många kändisar är det som besökt Gökhem i olika skepnader. Bland annat satt Putin i fängelse där men då blev de kraftigt uppläxade av en dam som tyckte det var hemskt av dem att sätta Putin i fängelse. Så här i efterhand kan man kanske tänka att Sven och Egon låg i framkant med vad många kanske tänker idag.

Sedan 2017 har de samlat in pengar som de skänker till barncancerfonden och hittills i år har de samlat in nästan 40 000 kronor och idag blev det mer pengar. Varje kväll uppdaterar de summan och nu är det bara 8000 kronor kvar tills de har kommit upp till 500 000 kronor.

Jag kan bara hålla med Egon och Sven, det här är ett sätt att hjälpa till.

Stort tack till er och er påhittighet genom åren och vi får väl se vad nästa års tema blir 🙂

Dagen sista företagsbesök gick i skönhetens tecken kan jag nog tycka för hos Sanna Hodell växer tulpaner i ”flock”. Långa, ståtliga och i många olika färger. Jag tycker om tulpaner och framförallt de ”svarta” men efter att jag lyssnat på Sanna ser jag på tulpaner med helt nya ögon.

Sanna är utbildad operarepetitör och har under några år frilansat inom området men pandemin gjorde att mycket blev inställt. Då kom idén att odla tulpaner och sen har hon fortsatt.

I sin tulpanträdgård har hon 8000 lökar och inne har hon runt 1000 lökar och 29 olika sorter. Hon är medlem i Slow Flowers som är en rörelse där filosofin är att man inte driver upp blommor snabbt utan låter blommorna växa och blomma när de är klara för det.

De flesta blommorna som säljs hos Sanna är så kallade självplock, det vill säga att kunden kommer till trädgården och försiktigt gräver upp sin tulpan med lök och swishar därefter betalningen för de blommor man köpt. Det fungerar väldigt bra säger Sanna, mina kunder är försiktiga och det finns en liten manual om vad man ska tänka på.

Nu när tulpanerna närmar sig säsongsslut tar nästa vid och under hösten kan man bland annat se Dahlior istället för tulpaner, även det en fantastiskt fin blomma.

Stort tack för inspiration och energi!

Dags att ladda för nästa event som var dörrknackning på Mösseberg. 100 möjligheter till dialog med kommuninvånare och det blev många riktigt bra samtal om skola, vård, klimat och miljö, fritidscheck till barn och unga men även att det är viktigt att vi som kommun tänker utveckling i hela kommunen. Tack för alla bra tankar och idéer!

Nu måste jag säga att jag börjar bli lite trött eftersom dagen började med pendlarkampanj tidigt på morgonen men jag har lovat att hänga med på After Work på Wrån och att avsluta en lång dag med god mat är aldrig fel.

Det var premiär för Wrån att ha After Work och det kan varmt rekommenderas när det kommer igen. God buffé och härlig musik av två trubadurer fick avsluta en intensiv och lärorik dag.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Djurvälfärd 365 dagar om året!

Igår var Centerpartiet i Falköping på företagsbesök hos Morgan och Camilla Dahlgren på Åkerholmen utanför Vartofta.

Morgan berättar hur deras resa började 2012 när han åkte till USA och besökte 18 olika gårdar. Han tyckte det var ett intressant koncept och 2013 åkte han och Camilla tillbaka och därefter började arbetet med att bygga sin dröm hemma på Åkerholmen.

Det var många som ifrågasatte deras tankar och idéer, inte minst banken, eftersom de hade ett annat koncept som de ville jobba med.

På Åkerholmen har varje ko cirka 15 m2 att röra sig på istället för lagstadgade 6 m2 och de ligger på sandbädd istället för halmströ. För mig och Camilla är det djurvälfärd 365 dagar om året som gäller och vi har valt att satsa på det här konceptet.

Det är viktigt att djuren känner lugn och harmoni i så stor utsträckning som möjligt och att ha gott om plats ser vi som en del i det. Sanden är bakteriefri, den är varken varm eller kall vilket medför att risken för infektioner blir minimal.

I maj 2018 påbörjade de byggnationen av första djurstallet och en vecka innan jul flyttade djuren in.

Det som började med 50-tal kor har nu blivit ungefär 850 mjölkkor och totalt har vi 1900 djur som ska skötas och ses till dagligen säger Morgan. Vi har 20-tal anställda och det är fullt upp. Vi mjölkar tre gånger per dag och varje mjölkning tar ungefär 5 timmar så vi har arbetsuppgifter 24/7 på gården.

Förutom mjölkning, kalvning, tillsyn av djuren ska även sådd och skörd skötas men de köper även in en del spannmål från grannarna. Bra grannar är viktigt och vi har många bra grannar säger Morgan.

Precis innan vi ska gå in i en av stallarna kommer en lastbil från Falköpings Mejeri för att hämta mjölk och det blir mellan 34 000-35 000 liter mjölk per dygn som ska hämtas.

På gården försöker man ta vara på och återvinna så mycket som möjligt. Bland annat tar de vara på spillvärmen från mjölken för att värma upp dricksvatten till korna. Mjölken är runt 32-34 grader och genom att den passerar vattenledningarna med sjugradigt vatten värms vattnet och mjölken kyls ner innan den kommer till kylrummet. På så sätt blir det en vinn-vinn då det tar mindre energi att kyla mjölken och korna behöver inte så mycket energi för att vattnet de dricker ska värmas upp i kroppen.

Det är precis som våra besökare från Kina sa när de var här. De ville ha varmt vatten till maten för att det inte skulle gå åt så mycket energi att värma vattnet så det funkar lika bra på oss människor.

I slutet av besöket får vi hälsa på de små kalvarna, en av dem bara några timmar gammal och man blir lite ”kär” i dessa sötingar.

Ulrika Heie, riksdagsledamot och ledamot i miljö- och jordbruksutskottet, påtalade vikten av ett levande skogs- och lantbruk och att lantbruket behöver få rimliga förutsättningar för att klara sin viktiga produktion. Kriget i Ukraina påverkar prisläget mycket, inte bara dieselpriser utan även foder, spannmål, plast och mycket annat. Centerpartiet arbetar även på EU-nivå för att förändra riktlinjer som idag hindrar många företagare att kunna ta del av det stöd som finns.

Stort tack Morgan för ett intressant besök!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Folkhälsopris 2021

Under många år har kommunen delat ut Folkhälsopriset till någon eller några som på olika sätt inspirerat, motiverat, möjliggjort för fysisk aktivitet eller på annat sätt arbetat för att människor ska känna sig delaktiga.

Det är alltid lika roligt att få dela ut det här priset och i år ska jag få göra det två gånger eftersom vi tog beslut om två mottagare av priset för 2021.

Idag har vi delat ut det ena priset som Violeta Kazic på Art Dance fick ta emot. Violeta är en fantastisk människa och danspedagog och hon var med och startade Art Dance 2007.

När de startade upp föreningen hade de runt 50-tal barn och unga och idag är det 300-450 barn och unga som dansar under en vecka.

Det är viktigt att alla barn och unga ska kunna vara med i dansen och på uppvisningar, säger Violeta. Föreningen har under alla år sett till att uppvisningskläder med mera ska finnas till alla, det ska inte vara en kostnadsfråga säger Violeta.

För er som träffat Violeta så vet ni att hon är en färgstark person med stort hjärta och nära till tårar och hon torkade både en och två tårar när motiveringen lästes upp.

Stort grattis Violeta, du är en värdig mottagare av Folkhälsopriset 2021!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar