Det är ju du som är prästen!

Det var första kommentaren jag fick från en av deltagarna på kvällens workshop om platsvarumärket.

För några veckor sedan hade jag en vigsel i en underbar miljö, Jäla Prästgård som drivs av Johanna Berglund och det var hon som hälsade på mig med den härliga kommentaren. 🙂

Ikväll har vi diskuterat vad vi vill att Falköpings kommun ska stå för om tio år och i vår grupp lyfte vi stolthet, ta bort jante, landsbygd och näringsliv, naturupplevelser och ”Det är här man vill vara!”

Som avslutning på kvällen fick vi göra rubriker till Falköpings tidning, Svenska dagbladet och The Guardian – vad kännetecknar Falköpings kommun?

Det fanns många bra ”headlines” och här är några av dem.

Rolig kväll med mycket kreativitet, stort tack till ett gott gäng!

Fredrik, Karin, Malin, Johanna och Ursula
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Fortsatt samarbete!

I valrörelsen fick jag ibland höra när jag såg lite sliten ut att snart är valet över. Tanken och omsorgen var stor och värmde men det är lite livet före och efter valdagen.

Efter valet påbörjades arbetet med att få till ett samarbete, både politiskt och uppdrag, och kunna presentera hur ett samarbete kan se ut för kommande mandatperiod.

Idag har vi haft presskonferens om att vi sex partier som samverkat sedan 2019 vill fortsätta leda kommunen framåt.

I den politiska överenskommelse som tagits fram finns 13 områden, bland annat landsbygdsutveckling, barn och utbildning, jobb/företagande och hållbar tillväxt, äldreomsorg och bostäder.

Presskonferensen hade vi på Ålleberg där man, om vädret varit med oss, visat både landsbygd, företagande och tätort men vädret valde att hålla vissa delar dolt och skapade viss mystik.

Det blev även en annorlunda arbetsmiljö för Peo från Falköpings Tidning som dagen till ära blev fotat istället för att fota 🙂

Nu ser jag fram emot att fortsätta utveckla kommunen tillsammans med övriga partier.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

RÄDDA VÅRA HAV OCH SJÖAR

Jag började dyka 2014 och det är oftast en fantastisk upplevelse med vackra färger, växter av alla de slag och ett rikt djurliv.

Men det finns tillfällen jag blir riktigt ledsen och arg. För några år sedan dök jag i Östersjön och rätt som det är kommer en liten fisk nedsinglandes och lägger sig på botten på grund av syrebrist. En annan gång dök jag utanför en gammal nedlagd fabrik på västkusten och där ligger döda krabbor som är alldeles ”vitdammiga” och när jag tar i den för att se vad det vita är trillar alla ben av….

Friska växter under ytan är ofta färgglada och vackra men mår de inte bra blir de snabbt färglösa eller sjukligt gulgröna och det finns båda delar i våra svenska sjöar och hav.

Vi måste ta ett krafttag mot övergödning, vrak som inte sanerats från farliga ämnen, plast och gifter som sprids av oss genom fimpar, plast, burkar och annat skräp slängs i naturen eller industrier som släpper ut onyttigheter och som skadar vårt växt – och djurliv.

Men vi behöver även bli bättre på att rena vårt vatten från läkemedelsrester och minimera PFAS-användningen.

Du och jag kan göra vår del, att kasta fimpar, skräp, plast och så vidare där det hör hemma men det behövs gemensamma kraftansträngningar för att vi ska lyckas.

Centerpartiet vill satsa 1,6 miljarder de kommande tre åren för att bland annat ta itu med övergödning, stoppa industrifisket, fasa ut skadliga kemikalier, stärka saneringsanslaget och bidraget till fiskare som tar hand om fiskeutrustning som är på villovägar.

Jag kandiderar till riksdag och region och det här är något som jag kommer driva om jag kommer in för den här satsningen måste bli verklighet för vi behöver göra stora insatser för att rädda våra hav, sjöar och vatten!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

JA till förnybart – NEJ till uranbrytning!

Sedan 2018 är det förbjudet att bryta uran i Sverige, ett klokt beslut. Nu är M, KD, L och SD redo att ta bort förbudet och öppna för uranbrytning i Sverige.

Våra västgötaberg skulle med största sannolikhet snabbt bli intressanta och det skulle bli förödande för de gröna näringarna, turistnäringen och för oss alla då det finns stora miljörisker.

Till sex kärnkraftverk skulle ett Cementadagbrott om året behöva brytas och då är snart våra platåberg ett minne blott. Det här är inget alternativ för mig!

För mig och Centerpartiet finns framtiden i det förnybara; i sol, vind, vatten och biokraft.

Centerpartiet vill:

• Prioritera utbyggnaden av vindkraft och skapa ett snabbspår för att ersätta äldre vindkraftverk med nyare, större verk som genererar mer energi

• Slopa skatten på biooljor för elproduktion och uppvärmning. Det ska löna sig att ta vara på restprodukter från skogen

• Producera solel på så många tak som möjligt; ladugårdstak, industrilokalstak och andra byggnader – och slopa skatten för egenanvändning av solel samt utvidga det gröna avdraget

• Vidareutveckla vattenkraften som är en grundsten i den svenska elförsörjningen, och se till att den är både miljövänlig och lönsam

Kort sagt vill vi skapa förutsättningar för oss alla att vara med i den gröna omställningen.

Rösta på Centerpartiet den 11 september!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Äganderätt, sunt skogsbruk och biobränsle

Idag har vi haft besök av två riksdagsledamöter för Centerpartiet, Peter Helander, talesperson för skog och jakt och Ulrika Heie, miljö- och jordbruksutskottet.

Skog och biobränsle var temat för dagen och vi besökte Carlsson & Persson Skogstjänst som utgår från Åsarp men har sitt stora lager på Marjarp.

Vi möttes av Henric Carlsson, en av grundarna och ägare, Stefan Gustavsson, inköp och försäljning av biobränsle och Linnéa Carlsson, ströprodukter och sociala medier.

Företaget startade 2001 och har sedan dess ständigt utvecklats och om allt går i lås utökar de gänget med ytterligare en person i slutet av veckan. Biobränsle är den viktigaste delen av företaget och de levererar främst lokalt men även Jönköping, Borås och Karlstad.

I våras fick vi förfrågan om att köra upp flis till Stockholm för de ville testa, säger Stefan och förhoppningsvis kommer vi utöka vårt leveransområde. Utbyggnation av Västra Stambanan och byggnation av överlämningsbangården är viktig för vår utveckling.

När lastbilarna kommer med flis eller rundvirke ”scannas” lasten av och man får bland annat fram vikt och omfång. Bilderna bedöms av en oberoende part och emellanåt görs ett stickprov där man mäter och bedömer ett last manuellt. Det är väldigt sällan det diffar, säger Henric som är väldigt nöjd med systemet.

Ett annat spår, som idag inte är så stort är tillverkning, är kutterspån som blivit omtyckt av hästägare i närområdet. Det är roligt säger Linnéa som är en av två som jobbar med detta.

Idag levererar de biobränsle motsvarande 500 GWH, 0,5 terawatt men 2025 hoppas vi att vi ökat till 1 terawatt. Det är inte omöjligt men då behöver järnvägens kapacitet öka, säger Henric.

När vi gick runt på området stannade Henric för att visa och berätta om de olika flisdepåerna och däremellan tog han upp en hand, kände på flisen, vägde den i handen och det syntes tydligt att han verkligen tycker om sitt arbete. På frågan om han tycker om träd, skog, flis så blev svaret ett kraftfullt JA och det syntes verkligen.

Man måste tycka om det man gör, annars är det svårt att göra det bra säger Henric.

Några frågor som Peter Helander har jobbat med under mandatperioden är stärkt äganderätt för skogsägare, sunt brukande av skogen och rätt förutsättningar för biobränsle. Det här är viktiga frågor, att som skogsägare kunna bruka skogen för att kunna ta vara på värdet men även att växande och föryngring av skog är en viktig del i omställningsarbetet, både som kolsänka och biobränsle.

Stort tack för ett intressant besök och lycka till med framtidsplanerna!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kompetensförsörjning, en utmaning vi behöver lösa!

Under förra veckan hade jag möjligheten att vara på många intressanta besök. Vi var på Nötcenter Viken, Skövde slakteri, SLU i Skara och på Helanders Ekomat utanför Floby. Olika besök men ändå sammanflätas verksamheterna, både i möjligheter och utmaningar.

På Nötcenter Viken där vi träffade Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, Ulrica Nilsson, platschef Viken och Alexander Runesson, foderutvecklare, Viken som berättade om verksamheten. De forskar bland annat på foder och hur det påverkar mjölkproduktion och metanutsläpp och rätt foder kan ge ökad mjölkproduktion och minskade metanutsläpp.

Några av utmaningarna som de såg var höga priser på insatsvaror och att det behövs mer Svensk produktion för att minska sårbarheten. Kompetensförsörjning är också en stor utmaning och det skapar oro.

Just kompetensförsörjning är en stor utmaning inom alla branscher idag och vi behöver arbeta tillsammans för att hitta en lösning på det.

När vi var på Skövde Slakteri träffade vi Stefan Kylén, VD sedan drygt två år tillbaka berättar om företaget som startades av Familjen Ögren. Skövde slakteri är det största privatägda slakteriet som är certifierade enligt de senaste GFSI-standarden, Krav och MC Donalds.

I Skövde är de cirka 200 anställda och under en normalvecka slaktas runt 7000 grisar och 800-900 nötdjur. De levererar ut till 25-30 butiker varje dag och i Skaraborg finns den största marknaden. Man kan även se att efterfrågan på svenskt kött har ökat, vilket är glädjande.

Stefan lyfter också kompetensförsörjningen som en utmaning och det är både slaktare och styckare som det är brist på. Ett sätt att lösa det kunde vara lärlingsutbildning men då behöver reglerna ändras så att man kan fortsätta lärlingsutbildningen även något annat arbete skulle dyka upp. En lärlingsutbildning tar ungefär 40 veckor.

Stefan avslutar med ett klokt och sant uttalande, det finns ett jobb till alla, de behöver bara bli matchade till det de passar till.

Utbildning och forskning på SLU i Skara blev vårt nästa besök. Maria Andreasson, platschef i Skara, tog emot oss och berättade som verksamheten. Idag är det ungefär 120 personer som arbetar på SLU ett 40-tal olika utbildningsprogram.

En del utbildningar är digitala och som vänder sig till företagare, bland annat livsmedelskörkortet. De har även haft utbildningar tillsammans med Arbetsförmedlingen där de vänder sig till utländska agronomer och där man blandar svenska och praktik. De är oftast välutbildade men fem-sex års utbildning bakom sig, de behöver bara ”konvertera” kunskapen så att den fungerar i Sverige.

Vi vill utveckla och bygga en ”Green innovation park – en grön nod i Skara. Vi har ansökt om förstudiemedel som vi fått beviljat, säger Maria. Om det blir verklighet blir vi en av fyra noder, tillsammans med Uppsala, Alnarp och Umeå.

Vårt sista besök var hos Helanders Ekomat utanför Floby där Carl och Sophie tog emot oss. De har sedan 2016 drivit sitt företag, från början var det att bygga upp fårgården men därefter har det blivit odling och nu är restaurangen på gång. Vi är i ständig byggprocess säger Sophie och ler.

Vi är näst intill självförsörjande på mat, vi har potatis, kött, grönsaker, svamp och så vidare. Gården har idag 260 tackor och ett gäng baggar.

Det är mycket att hålla ordning på, många lagar och regler att förhålla sig till när man har djur eller att starta upp en restaurang. Vi förstår att det är viktigt och att det är en säkerhetsfråga men det hade underlättat mycket om det funnits en checklista. Vi vill göra rätt men det är inte så lätt att hitta allt som ska göras men vi har haft bra kontakt med MÖS, säger Sophie.

Restaurangens inredning är till stor del återvunnit material, vi försöker ta vara på det vi har och på så sätt blir det mer personligt, säger de båda. Jag kan bara hålla med och förhoppningsvis kan de öppna restaurangen i oktober. Lycka till!

Kompetensförsörjning behöver vi lösa tillsammans för att vi ska ha gröna näringar framöver men det behövs även mindre regelkrångel och att myndigheter borde kunna ha en gemensam ”portal” dit man kan skicka redovisningar/rapporter. När man startar upp eller bygger ut en verksamhet är det mycket att tänka på och en checklista där man enkelt kan hitta vad man måste tänka på skulle underlätta mycket. Sen behöver tjänstepersoner och politiker förstå förutsättningar för och vikten av de gröna näringarna.

Tack till alla som vi träffat och för kloka medskick!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Intensiv, intressant och inspirerande!

Igår var en sån där intensiv, intressant och inspirerande dag som ger mycket energi.

Dagen började med beredningsmöte med aktuella kommunala ärenden och planering för höstens arbete.

Därefter var det dags att åka till Skövde för att träffa Annie Lööf som under onsdagen skulle vara i Skaraborg och första stoppet var på torget i Skövde.

Frågor som diskuterades var demokrati, jämställdhet, jämlikhet och bemöta våld i nära relation. Det handlade bland annat om vård och forskning på sjukdomar som kvinnor kan drabbas av. Kvinnor får vänta längre för att få vård, smärtstillande och forskning görs inte i samma utsträckning som när det gäller manliga sjukdomar. Centerpartiet vill tillsätta mer pengar för att öka forskningen för att fler kvinnor ska få hjälp.

Nästa besök var på forskningsgården Viken i Falköping där Roland Andersson och hans fru Ing-Marie mötte upp.

Roland, Annie och Ing-Marie

Roland fick partiets finaste utmärkelse, Bramstorpsplaketten, för lång och trogen tjänst. Ett varmt grattis Roland!

Alarik Sandrup, näringspolitisk chef på Lantmännen, Ulrica Nilsson, platschef och Alexander Runesson, foderutvecklare på Nötcenter Viken, berättade om verksamheten.

Lantmännen ägs av cirka 19 000 lantbrukare och har runt 10 000 anställda där en tredjedel arbetar i Sverige och är ett av de 25-30 största företagen i Sverige.

Vikens försöksgård har 400 mjölkkor och totalt 950 djur på gården och en de forskar mycket på foder till djuren. Det kan vara att rätt foder ger mer mjölk eller att det ska minska metanutsläpp som faktiskt sker mest genom djurens rapar och inte fisar.

Tack för intressant besök och för att ni tog emot oss med kort varsel.

Sista anhalten för dagen var Vårgårda och partiledarutfrågningen. Jag har inte varit där tidigare och måste säga att jag blev både förvånad och imponerad av hur stort det var. De räknade hur många som kom och besökssiffran trodde han skulle komma upp i minst 850 personer.

Tre område togs upp, klimat, integration och religion togs upp under den här timman och här är ett litet axplock från det.

Ekonomi och tillväxt behövs för forskning, innovation och företag för att det ska bli en omställning, biologiska mångfald och hållbar utveckling och tillväxt. Miljö- och klimatfrågor är en nödvändighet för vår framtid, svarade Annie.

Integration skapas bäst genom människor kan komma in i samhället genom utbildning, jobb och boende.

Religionsfrihet är en av grundlagarna i Sverige och en rättighet som alla människor har. Det gäller oavsett om man har en religion eller om man väljer att inte ha det.

Det finns mycket mer att berätta om utfrågningen men det får bli en annan gång.

Nu är det dags för nya äventyr!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rena vatten och hav?

Varje timme spolas ungefär fem badkar skräp upp längs Bohuskusten.
80-85 % av skräpet är plast och forskare tror att det kan vara mer plast än fisk i våra hav år 2050 om vi inte agerar nu.
Men det finns mycket annat som inte heller hör hemma i våra vatten, bland annat fimpar, bildäck, batterier och elsparkscyklar.

Då är det ändå bara det som är synligt, alltså inte kemikalier, läkemedelsrester och så vidare som vi vet finns i våra hav och sjöar.

Många reningsverk har idag svårt att ta hand om läkemedelsrester, upplösta fimpar, narkotika och så vidare vilket medför att det påverkar vårt vatten.

Det gör även vraken efter fartyg som efter många år under ytan riskerar att läcka olja och kemiska stridsmedel som finns ombord. Den högsta koncentrationen av vrak finns samlade inom ett område som är cirka fem kvadratkilometer stort och ligger väster om Måseskär. I detta område finns det 13 vrak och ytterligare 15 i närheten som sänktes av de allierade 1946-1947.

Lastrummen på fartygen fylldes med konventionell och kemisk ammunition och man tror att åtminstone 170 000 ton kemiska stridsmedel dumpades i Skagerrak under den här tidsperioden.

Ett av Sveriges miljöfarligaste vrak, Skytteren utanför Lysekil, sanerades tack och lov tidigare i år på 175 000 liter olja och oljeblandat vatten.

Som dykare ser jag hur plast, övergödning och utsläpp påverkar växt- och djurlivet och det gör mig riktigt orolig.

Ska vi ha rena vatten och hav framöver behöver vi fortsätta arbeta för att minska plastartiklar, övergödning och utsläpp men även sanera miljöfarliga vrak och utveckla reningsverken för att kunna rena vatten från bland annat läkemedelsrester.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Wohoo, plötsligt händer det man bara hört talas om

I helgen var vi ett gäng och dök i Kosterhavet och innan man hoppar i berättas det om tänkbara djur man kan se under dyket. Hummer, Blågylta, Gyltor och självklart krabbor men de är så vanliga att de inte ens nämns.

På det första dyket skulle vi kunna se en meteorit, vilket i sig är ovanligt, men även Knaggrocka som verkligen inte hör till vanligheten.

Jaja tänkte jag, vi får rikta in oss på meteoriten som verkligen är häftig med allt djurliv som lever i och runt den.

Vi hoppar i och ger oss iväg på ”meteoritjakt” men sikten är inte så bra och vi navigerar fel vilket medför att vi inte hittar den utan kommer ut på ren sandbotten. Vi börjar ta oss tillbaka till utgångsläget och plötsligt, på cirka 30 meters djup kommer den simmandes…En Knaggrocka! Jag kan lugnt säga att jag bannar mig själv för att kameran ligger kvar på land.

Foto: Knaggrocka, Hans Hillevaert CC BY-SA4.0

Jag har sett rockor när jag dykt utomlands men aldrig i Sverige och det var verkligen en häftig upplevelse att få se en i Sverige.

När vi kommer upp till båten berättar jag om vårt ”fynd” för killen som har dykutfärden och han berättar att under alla hans år som dykutfärdsarrangör är det bara ett fåtal som sett Knaggrocka.

Det finns ungefär 2000 olika arter av sjöstjärnor och en av dem är Kuddsjöstjärnan. Den är enligt den svenska rödlistan nära hotad vilket betyder att den är sårbar och kan dö ut inom ett medellångt tidsperspektiv.

Det är alltså inte så ofta man ser Kuddsjöstjärna men på ett av dyken lyckades vi se tre stycken och jag blir lika glad varje gång.

Foto: Kuddsjöstjärna, Jenny Höglind

Nu längtar jag efter nya dyk och nya upplevelser 🙂

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

En dag i kärlekens tecken

Det finns inget finare än kärleken
Ingen vind är starkare än
Kärleken kärleken
Det finns inget skönare än kärleken
Inget vin smakar bättre än
Kärleken kärleken

Tomas Ledins ord och jag kan bara hålla med.

Idag har jag haft förmånen att viga två par i härlig utemiljö, sol, grönska, uppklädda och glada människor, många glädjetårar och brudpar som det lyser om.

På ett av bröllopen höll pappan ett tal till sin dotter och han avslutade han med ett klokt råd.

Ha tålamod, prata med varandra, rör vid varandra – varje dag!

Det gäller inte bara brudpar eller nygifta utan oss alla men ibland behöver vi bli påminda så nu har jag påmint er ;-).

Stort grattis till brudparen, ta vara på kärleken och varandra!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar