God utbildning ger bra folkhälsa=sant?

Under två dagar har jag varit på föreläsningar som handlar om ”fullföljda studier” och vikten av att alla barn och ungdomar går ur skolan med godkända betyg. Vi vet att det är betydligt svårare att få jobb om man saknar betyg men det påverkar även den allmänna hälsan. I studier kan man se att sämre allmänhälsa, ökade tendenser till självmord, sämre självförtroende och upplevt utanförskap är mer påtagligt hos de som saknar slutbetyg.

image

Sven Bremberg, docent i socialmedicin vid Karolinska institutet pratar om att vi behöver lyfta in mer forskning för att förbättra skolresultaten. På frågan om mer pengar till skolan löser alla problem svarar han -”Det räcker inte med att bara tillsätta pengar, vi behöver titta mer på den vetenskapliga delen, var gör pengarna bäst nytta? Det finns länder där mer pengar skulle göra stor nytta men i Sverige gör extra pengar väldigt lite skillnad” säger han. Det behövs mer systematiska utvärderingar, videoinspelade lektioner som man kan använda i lärandesyfte, minska störande beteende och stötta elever med inlärningssvårigheter.

Parallellt med detta lyfter han en annan sak som jag tilltalas av, hur skapar vi fler jobb med olika kompetensbehov? Det här är frågor som Centerpartiet har lyft många gånger och fått kraftig kritik för. Jag är övertygad om att ska vi kunna minska arbetslösheten behövs arbetsuppgifter som inte kräver akademisk utbildning eller liknande, alltså olika kompetensbehov.

En andra föreläsningsdagen handlade om ”Fullföljda studier, ett projekt inom Skaraborg. Det handlar bland annat om att minska mobbing, att våra barn och ungdomar mår bra i skolan och på så sätt kan lyckas i skolan.

Helen Jenvén har forskat i hur olika normer och strukturer påverkar en klass och hur mobbing lätt kan uppstå. Ett sätt att komma åt det här är att se det bakomliggande mönstret i en klass, att inte enbart koncentrera sig på de personer som öppet mobbar eller blir mobbad, säger hon.

Det här arbetet är oerhört viktigt! Att trivas i skolan, kunna ha arbetsro under dagen för både lärare och elever tror jag är några av nyckelfaktorerna för att fler barn ska går ur skolan med godkända betyg.

jag-kan-jag-vill-jag-vagar

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *