Internationellt nätverk

Falköpings kommun är med i ett nätverk som heter SERN, Sweden Emilia-Romagna Network. Nätverket bildades för tolv år sedan och det är 57 kommuner från Sverige och Italien som är medlemmar. Skövde, Vänersborg och Trollhättan är våra närmaste kommuner men även kommuner från Norrbotten är med.
Tillsammans utvecklar vi Europa, vårt samarbete måste innehålla en social aspekt och vi ska jobba för migration och mot terrorism! -Robert Henry Rydberg, ambassadör.

SERN är ett levande och aktivt nätverk, som underlättar utbyte av information och erfarenheter samt initierar och stödjer innovativa samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer. I synnerhet inom områdena utbildning och kultur, miljö, social ekonomi, entreprenörskap och turism. Internationella relationer och nära samverkan på gräsrotsnivå är nyckelord för nätverket.

Vartannat år är årsmötet i Sverige och vartannat år i Italien. I år var mötet i Forli och Conny Johansson valdes in som styrelseledamot för andra året.

   

Under dagarna var det presentation av pågående projekt eller arbete som görs i kommunerna. Katarina Andersson, vår kommundirektör, och Pascal Tshibanda, kommunikationschef, höll föredrag om vårt arbete i kommunen, bland annat våra utbildningar på Lärcenter.

Ett av SERN-projekten har varit jobbskuggning inom socialassistenter, hur man jobbar i respektive land, vilka olikheter och likheter finns och hur man ska förbättra kvalitén för äldre.

En av skillnaderna man såg var att våra äldre i Sverige bor i ”sitt hem” även om de bor i någon form av boende. De kan ta med egna möbler, både i sina egna rum men även till gemensamma utrymmen. I Italien är de äldre mer som gäster där de inte har den möjligheten.

Några av projekten har handlar om flerspråkighet, kommunikation och integration. Vi fick höra om hur skolor och förskolor jobbar med att ta vara på och utveckla barnens språk. En del jobbade med att göra saker på de olika språken istället för att sitta i skolbänken och läsa in kunskapen. Någon kommun jobbade med digitalt kursmaterial där eleverna kan lära sig skolans olika ämnen i olika språk. Har barnen en fysiklektion kan de välja att lyssna, läsa in lektionen på sitt språk samtidigt som lärarna går igenom lektionen på svenska innan. Efter lektionen går man igenom lektionen för att försäkra sig att alla fått med den kunskap de behöver.

Fyra faktorer för att flerspråkiga elever ska lyckas – ta vara på modersmålet, undervisning i och om svenska, föräldrasamverkan och den sociokulturell miljön.

Att lyfta och stärka näringslivets roll när det gäller tillvaratagandet av de nyanländas kompetens jobbar man med i Trollhättan.
I Norrbotten jobbar de hårt med att kunna behålla service till de som bor i området. Det är ungefär 2800 personer som går i pension de närmaste åren och det har fötts 2600 barn. Det medför att de behöver större inflyttning och att de som flyttat dit bor kvar.

Samverkan, ökad kunskap och att vi tar vara på varandras erfarenheter är viktigt för att vi som kommun ska kunna fortsätta utvecklas och göra så bra som möjligt för våra kommuninvånare. Intressanta och givande dagar!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *