Nöjda medarbetare!

I veckan kom rapporten från medarbetarenkäten som gjorts i Falköpings kommun. Den har gått till både chefer och medarbetare och det är roligt att se att vi förbättrat ett redan bra resultat.

Det har varit tre övergripande områden där medarbetare har fått svara på olika frågor.
En av dem var hur nöjd man är med sitt nuvarande arbete i kommunen. Här har 100 % av cheferna svarat att de är mycket nöjda eller nöjda. Medarbetarnas resultat är 94 % på samma fråga. Båda har ökat sedan 2015.

Nästa område handlar om hur väl deras nuvarande arbete motsvarar deras förväntningarna. 99% av cheferna har svarat att det till mycket hög grad eller hög grad motsvarar deras förväntningar och 94 % av medarbetarna.

Sista området är hur nära,, eller långt ifrån deras arbete i kommunen är en perfekt arbetsplats. Bland cheferna har 96% svarat att det är mycket nära eller nära den perfekta arbetsplatsen och 88 % av medarbetarna.

Inom alla områden har vi ökat och det är oerhört roligt att läsa att kommunens personal är  stolt och nöjd med sin arbetsplats. Man känner att deras kompetens tas till vara, de har stort engagemang när man går till jobbet och kan tänka sig att rekommendera Falköpings kommun som arbetsplats.

Under 2016 har vi jobbat mycket med ledning- och styrningsfrågor och det märks i resultatet. Fler känner till kommunens fyra mål och vet vad som förväntas av dem. Mycket viktigt för kommunens utveckling, att vi jobbar åt samma håll.

Över 91 % anser att vi har en god arbetsmiljö och att hälsofrämjande arbete prioriteras på arbetsplatserna. De är även nöjda med sina kollegor och många tycker det är jämställt på arbetsplatserna.

Förtroende för närmaste chef också ökat och när det gäller chefer har 99% högt förtroende för sin närmsta chef och 96% av medarbetarna.

Ett otroligt bra resultat, vi kan se att det arbetet som påbörjades med ett tydligare lednings- och styrningsarbete ger resultat. Men vi vet också att det kan se olika ut på arbetsplatserna så nu ska vi se över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas ytterligare. Det är ett ständigt pågående arbete att vara en bra och attraktiv arbetsgivare.

Ett stort tack till alla som jobbar i kommunen för ert engagemang och som är med och skapar den ”braiga” arbetsplatsen!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *