Olika men likvärdiga skolor

För Centerpartiet är kommunens skolor viktiga, oavsett om det är en landsbygdsskola eller en stadsskola. Alla barn har rätt till en likvärdig skola med hög kvalité där alla delar som ger förutsättningar för en likvärdig skola finns, både undervisnings- och lokalmässigt men även för barnens sociala utveckling.

Under ett antal år har andelen gymnasiebehöriga i Falköpings kommun minskat, ungefär 20% av eleverna har inte behörighet till nationella program på gymnasiet. Detta är inte okej!

Som arbetsmarknaden ser ut idag krävs oftast minst en gymnasial utbildning för att få jobb och risken för att hamna i ett utanförskap är stor om man inte får ett arbete. Vi har en stor ungdomsarbetslöshet i Sverige och i Falköping och många av dessa har inte någon utbildning. Det finns ett mönster.

Redan 2014 började barn- och utbildningsnämnden titta på hur vi kan vända resultaten. Vi har tillsatt mer pengar för att kunna göra satsningar inom skolan. På vissa skolor har vi idag tvålärarsystem och vi har anställt ett 20-tal elevhälsokonsulenter. Detta är bara några exempel.

Parallellt med att vi har många elever som går ur grundskolan utan fullständiga betyg har vi nationellt en stor utmaning, det saknas ungefär 4500 legitimerade lärare varje år de närmaste åren.

Skolinspektionen ställer höga krav på likvärdig skola som bland annat innebär legitimerade lärare i alla ämnen. På kommunens skolor har vi många engagerade och duktiga pedagoger men alla är inte legitimerade. Det medför att lärarna inte får sätta betyg, de får inte bli tillsvidareanställda och de ska egentligen inte undervisa i ämnen där de inte är legitimerade.

När det gäller skolår F-6 ger lärarutbildningen oftast bredare ämneskompetens som täcker fler ämnen. Det medför att det kan vara lättare att få rätt utbildad personal i de yngre åldrarna. Men för att få rätt ämneskompetenser som kompletterar varandra på en skola kan inte elevunderlaget vara för lågt.

I klasserna 7-9 behövs ämneslärare i större utsträckning, fler lärare med specialistkompetens inom respektive ämne. Har skolan för få elever ger det inte tillräckligt underlag för lärartjänster inom de ämnen lärarna är behöriga att undervisa i. Det finns några alternativ som kan fylla upp lärarnas tjänster. Antingen jobbar de på fler skolor eller undervisar i ämnen de inte är behöriga i. Inget av alternativen är optimalt då det första riskerar att vi inte har attraktiva arbetsplatser och att lärare slutar. Det andra betyder att lärare undervisar elever i ämnen de inte är utbildade för och att de inte får sätta betyg på de elever de undervisat. Därför har vi utgått från att det bör vara minst två paralleller i årskurs 7-9.

Bakgrunden till PWC:s utredning

Med dessa utmaningar, att 20 % av eleverna inte klarar grundskolan och svårigheterna att rekrytera legitimerade lärare, fick PWC i uppdrag att se över kommunens skolorganisation. En organisation som idag innehåller fem F-5-skolor, en skola 6-9, sex skolor F-9, fyra skolor F-6 och en skola F-3. En rörig organisation som vi ville få mer enhetlig utefter LGR11:s stadieindelning som är F-3, 4-6, 7-9 som i sin tur bli F-6, 7-9 och F-9.

När PWC:s rapport var klar fanns förslag på att sju-åtta skolor skulle läggas ner varav sex ligger på landsbygden. Detta var något som Centerpartiet inte kunde ställa upp på samtidigt som vi insåg att något behövde göras för att få en hållbar skolorganisation som möjliggör för fler barn att klara gymnasiebehörighet.

Centerpartiets ståndpunkter

Inom Centerpartiet har skolorganisationen diskuterats oerhört mycket. Det har innehållit samhällsekonomi, landsbygdsperspektiv, elevresultat, forskning, lärarbehörighet och mycket annat. Som uttalat landsbygdsparti är det en mardröm att vara med och eventuellt stänga skolor oavsett var i kommunen de ligger.

Men faktum kvarstår, vi måste ta ansvar för alla barns bästa på ett hållbart sätt, nu och i framtiden. Vi ser att skolor med för få elever är sårbara på många olika sätt.

Centerpartiets främsta prioritering har varit att behålla en skola nära hemmet för så många som möjligt av de yngsta barnen. Vi har arbetat för att de skolor som är kvar ska ha hög kvalité och fortsätta utvecklas för att erbjuda likvärdiga möjligheter till en bra utbildning. Vi har också jobbat för att förskola och fritids ska finnas kvar på de orter där de finns i dag.

Några av våra andra prioriteringar har varit att se över upptagningsområden och skolskjutsorganisationen och dessa uppdrag finns med i förslaget till beslut.

När det nu finns ett färdigt förslag att ta beslut om ser vi att Centerpartiet haft ett stort inflytande för att göra skolan i Falköpings kommun bättre för alla barn. Vi har inte fått gehör för alla våra frågor men har ändå spelat stor för hur förslaget förbättrats.

Förslaget till ny skolorganisation

De skolor som PWC föreslog att lägga ner men som nu föreslås vara kvar:

Skola: Idag: Föreslås bli: Antal elever/årskurs födelseår 2006-2016: Åtgärder:
Odensberg F-6 F-6 14-25 Ny skola eller renovering
Åsarp F-6 F-6 9-19 Ny förskola
Broddetorp F-5 F-6 6-17 ev. utbyggnad
Kyrkerör 6-9 F-6 Renovering

De andra skolorna som PWC ansåg skulle läggas ner och som fortsatt föreslås lägga ner:

Skola: Idag: Föreslås bli: Antal elever/årskurs födelseår 2006-2016: Åtgärder:
Torbjörntorp F-3 Stängas, förskola, fritids kvar 2-9 Ev. anpassning av lokaler
Yllestad F-5 Stängas, förskola, fritids kvar 1-9 Ev. anpassning av lokaler
Åsle F-5 Stängas, förskola, fritids kvar 3-9 Ev. anpassning av lokaler
Åttagård F-5 Förskola Anpassa lokaler

De skolor som föreslås bli F-6 istället för F-9

Skola: Idag: Föreslås bli: Antal elever/årskursfödelseår 2006-2016: Åtgärder:
Kinnarp F-9 F-6 Inkl. Åsarp 26-47, flesta årskurser ca 30 barn, det innebär 1 eller 1 1/2 klass Förskola
Vartofta F-9 F-6 Inkl. Yllestad och Åsle 24-38, det innebär  1 eller 1 1/2 klass
Gudhem F-9 F-6 Inkl. Torbjörntorp 18-31, det innebär  1 eller 1 1/2 klass
Central F-9 F-6 ca 25 elever, det blir en klass

De skolor som vi föreslår ska vara kvar som F-9-skolor är Stenstorp och Floby med ett varierat elevantal på 34-64 respektive 43-54 elever per årskurs. Det gör att det kan bli två paralleller per årskurs utom under något enstaka år.

Mösseberg och Dotorp är idag F-5 men föreslås bli F-6, Vindängen är redan idag F-6 men i förslaget flyttar träningsskolan till Vindängen som idag finns på Mösseberg.
Dessa skolor har mellan 23 och 78 elever per årskurs och blir en eller två paralleller.

Den nya 7-9 skolan som finns med i förslaget kommer att bli en stor skola och det är viktigt att den byggs smart, med en ny syn på lärande och att den uppfattas som en gemytlig och trevlig skola.

MEN oavsett storlek på skolorna är det viktigt att vi ser alla barnen, att de blir väl mottagna och får en likvärdig skola där alla har möjlighet att lyckas.

Oavsett hur beslutet blir när det gäller kommunens skolorganisation är det viktigt att vi tillsammans, föräldrar, lärare, barn, politiker och tjänstepersoner hjälps åt att göra en bra skola för alla barn. Nu börjar nästa del av skolornas utveckling, för att höja kvalitén och resultaten.

Centerpolitik

Som centerpartist kan jag inte ställa upp på att vi riskerar att landsbygdens barn inte får en likvärdig möjlighet till utbildning. Vi vet att utbildning är nyckeln till jobb i de flesta fall och vi vill att alla barn i kommunen ska ha den möjligheten.

Skolan är viktig för landsbygden, men den är inte allt. Företag, föreningsliv, natur och rekreation är också viktiga ingredienser för en levande landsbygd. Tillsammans med förskola och fritids, som vi värnat om i alla orter, kommer landsbygden fortsätta att vara attraktiv.

För Centerpartiet har det varit viktigt att värna om de yngsta barnen och att deras förskola och fritids kommer finnas kvar i alla orter. Fyra av skolorna som PWC föreslog skulle stängas är kvar, varav tre är på landsbygden.

De skolor som är kvar kommer att utvecklas och bli F-6-skolor och upptagningsområden och skolskjutsorganisation ska ses över.

För Centerpartiet är alla kommunens skolor viktiga, oavsett om det är en landsbygdsskola eller en stadsskola. Alla barn har rätt till en likvärdig skola med hög kvalité där alla delar som ger förutsättningar för en likvärdig skola finns, både undervisnings- och lokalmässigt men även för barnens sociala utveckling.

Detta är ansvarsfull Centerpolitik!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *