Vi klättrar uppåt!

naringsliv

Varje år presenterar Svenskt näringsliv en rankning av företagsklimatet i Sverige. De skickar ut en enkät till landets företagare där de får svara på 18 olika frågor.31383 svar har inkommit, vilket gav en nationell svarsfrekvens på 48 procent.

Några av frågorna är kommunens service till företagen, tillgång till medarbetare med relevant kompetens, vägnät, tåg och flygförbindelser, politikernas, tjänstemännens och medias attityd till företagande, andel i arbete och nyföretagsamhet.

Under ett antal år har vi jobbat med ”Förenkla- helt enkelt” för att förbättra vår service till företagen för att de snabbt ska få kontakt med rätt person eller få rätt information/hjälp. Det är ett ständigt pågående arbete för att möta företagarnas behov.

Falköpings Lärcenter och kommunledningen (politiker och tjänstemän) har samarbete med näringslivet när det gäller utbildningar som möjliggör fler medarbetare med relevant kompetens.

Vi har bra tåg- och bussförbindelser och det är positivt för både arbetspendling och företagartransporter.

När det gäller politikers, tjänstemän och medias attityd till företagande handlar det om hur företagarna upplever bemötandet, viljan till att hjälpa till, hur man pratar om näringslivet och så vidare. Glädjande att se att den de upplever att politikernas attityd förbättrats från plats 176 förra året till 104 i år. Även tjänstemännens attityd upplevs bättre i år, plats 174 förra året och plats 123 i år. När det gäller företagarnas upplevda känsla när det gäller medias attityd har även den förbättrats något, från plats 226 förra året till plats 211 i år.
Något att ta med sig…Att prata väl om näringslivet, att möta företagarna och gemensamt hitta vägar framåt som gör att fler företag vill etablera sig i kommunen men även ge möjlighet för företagen att utvecklas.

Att ha ett arbete att gå till är viktigt av många orsaker och kommunen tillsammans med arbetsförmedlingen, näringslivet och andra aktörer arbetar hela tiden för att minska arbetslösheten. Tyvärr landar vi i år på plats 149 gentemot plats 144 förra året. Jag hoppas att vi kommer se ett annat resultat nästa år i och med att vi under året startat många olika

Falköpings kommun klättrar 43 placeringar från 2015 och hamnar på plats 125 av Sveriges 290 kommuner.

Bra jobbat till alla som möter näringslivet. Om vi gemensamt fortsätter  med att medvetet jobba med bemötande, viljan till att hjälpas åt och att vi pratar gott om näringslivet kommer vi med all säkerhet klättra ytterligare nästa år.

image

Ett bra näringslivsklimat gör att fler företag vill etablera sig och utvecklas i vår kommun, det är avgörande för minska arbetslösheten!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *