Det goda livet

budget1

Beslut om kommunens budget och flerårsplan är bland det viktigaste beslutet vi tar under ett år, det visar vad vi vill och vart vi ska.

I flerårsplanen har vi fyra övergripande mål för hela kommunen, ett socialt hållbart Falköping, ett attraktivare Falköping, ett näringsliv som utvecklas och kvalitén i verksamheterna ska öka.

Ett socialt hållbart samhälle handlar ofta om de ”mjuka frågorna” där vi utgår från alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter. Att fler människor känner sig delaktiga i samhället, har möjlighet att påverka och att man har en tillhörighet.
Några områden som vi kommer jobba med under 2017 är ökad ungdomsdemokrati, att fler ska lyckas i skolan, matcha utbildning och jobb för att minska arbetslösheten. Att trivas där man bor är en viktig förutsättning för det goda livet och vi ska fortsätta arbetet med att ta fram attraktiva boendemiljöer för framtida bostäder.

Ett attraktivare Falköping inkluderar trivsel, att kommunens invånare vill bo kvar och att folk vill flytta till oss. Men det handlar även om företagsetableringar, både gamla och nya, för att skapa arbetstillfälle och utveckling av kommunen.
Mösseberg och Ålleberg som rekreationsområden förutom alla vacker natur som finns i kommunen har stor betydelse för vår attraktivitet.
Inom det här målet finns några av de frågor som Centerpartiet har drivit och fortfarande driver för att vi ska kunna bo och leva i hela kommunen. Simskoleskjutsar, vägbidrag och bidrag till vatten- och avloppsföreningar är viktiga landsbygdsfrågor. Det finns de som tycker det är ”små och lite oviktiga” frågor men inte för oss.

Näringsliv som utvecklas är det tredje målet och det glädjer mig att vi har ett starkt näringsliv i kommunen. Däremot har företagen svårt att rekrytera rätt kompetens emellanåt och här måste vi som kommun fortsätta hjälpa till på olika sätt.

Kvalitén i vår egen verksamhet ska öka och det kommer krävas både kreativa ideér och i vissa fall mer pengar. De stora satsningarna vi gör är inom barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden. Mer pengar för att möta det ökade behovet i de stora barngrupperna, arbetsmarknadsenhet för att minska arbetslösheten, mer pengar till kostenheten och satsningar på att minska energianvändandet är några av satsningarna.

Under de närmsta åren kommer vi ha fortsatt stort investeringsbehov, främst på skolor, förskolor på landsbygden och i tätorten, demenscenter men även fortsatt utveckling av Plantis och Mösseberg.

Vi har fördelat ungefär 1,9 miljarder till kommunens verksamheter och hoppas att vi gemensamt ska utveckla kommunen till att bli än bättre för att fler ska kunna leva det Goda livet i Falköpings kommun.

allan

Ordförande i kultur och fritidsnämnden, Allan Bjärkhed, inledde sitt anförande med en egen fri översättning på Satisfied mind, Bob Dylan, nobelpristagare i litteratur.
Det behövs både kultur och kloka budskap på våra möten. Tack Allan!

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *